Paragolfgruppen består av:

  • Sture Persson, håller i träningar och samlingar
  • Clas Christensson, klubbchef. Ekonomi och kommunikation.
  • Klubbinstruktör. Allt om utbildning, junior och grönt kort.

Greenkeeper. Adjungerad vid behov när det är anläggningsfrågor.

Vid intresse och frågor kring Paragolf, kontakta Clas på kansliet 0500-411535.

Beskrivning av VGF:s Paragolfverksamhet

Med dessa rader vill vi presentera Västergötlands handigolfskommitté och vad vi gör för att främja funktionshindrade att spela golf. Utöver de mål som presenteras i punktform nedan så är vi i handigolfkommittéen en resurs för golfklubbarna i distriktet om man t.ex. skulle vilja anordna en Prova på dag för funktionshindrade samt om man har frågor om handikappsanpassning på golfbanan.
Mål:

 Att verka för att distriktets aktiva paragolfare deltar på Paragolftouren såväl nationellt som internationellt.

 Att verka för att klubbarna fångar upp sina paragolfare, så de kan deltaga i vår verksamhet

 Att med råd och dåd bistå de klubbar inom distriktet som på något vis vill verka för att främja golf för funktionshindrade.

 Att tillsammans med en klubb-pro anordna minst fem träningstillfällen, öppna både för nya spelare som vill pröva på och redan aktiva spelare.  Att verka för utbyte med andra distrikt med träning/tävling under minst 2 ggr per säsong.

 Att representera distriktet vid av SGF arrangerade träffar.