Bli medlem

Roligt att du vill bli medlem! 
Kontakta oss så hjälper vi dig med att sätta igång ditt medlemskap snabbt och enkelt.

Antingen mejlar du oss på info@skovdegk.se och lägger med följande info:
Vilket medlemskap är du intresserad av eller om du vill få hjälp med vilket som passar just dig bäst.
Ditt fullständiga personnummer.
För och efternamn.
Din bostadsadress.
Mobilnummer.

Eller så ringer du oss på 0500-411535 så tar vi det direkt i telefonen.

 

Varmt välkommen som medlem hos oss på Skövde GK!

Medlemskap 2024

Månadsavgift*

GULD

Fritt spel Skövde GK, fem fria ronder på Falköpings GK och Lundsbrunn GK**. Rabatt på grannklubbar***. Ska äga eller hyra spelrätt.

675 kr

SILVER

Fritt spel på Skövde GK. Rabatt på grannklubbar***. Ska äga eller hyra spelrätt.

625 kr

BRONS

Fritt spel på Södra banan på helgfria vardagar med start innan kl 15:00. Fritt spel på Norra banan på helgfria vardagar. Vid spel på Södra banan på andra tider kostar det 325 kr på vardagar och 450 kr på helg. Vid spel på Norra på helg kostar det 210 kr. Ska äga eller hyra spelrätt.

550 kr

Norra bananmedlem

Fritt spel på Norra banan. Vid spel på Södra banan kostar det 325 kr på vardagar och 450 kr på helg. Ska äga eller hyra spelrätt.

500 kr

Distansmedlem

Fritt spel på Skövde GK. Ska vara boende minst 10 mil från klubben. 

330 kr

Studerandemedlem

Fritt spel Skövde GK. Ska studera på heltid.

280 kr

Greenfeemedlem

Inkluderar 2 fria rundor på Södra eller 4 fria rundor på Norra. Vid ytterligare spel på Södra kostar det 450 kr vardagar och 550 kr helg, ordinarie pris på Norra.

185 kr

Juniormedlem

Fritt spel Skövde GK, 5 fria ronder på Falköpings GK och Lundsbrunn GK. Pris: 0-12 år 52 kr/mån, 13-16 år 155 kr/mån, 17-21 år 230 kr/mån.

52-230 kr

Familjeavgift

Familjeavgift gäller för två seniorer med helmedlemskap samt juniorer ingående i familjen. Samtliga skall vara boende på samma adress. Till avgiften tillkommer klubbavgifter (25kr/mån per person) för varje person som är 13 år eller äldre. Seniorerna ska äga eller hyra spelrätt.

1350 kr

Passiv medlem

Avgiften betalas vanligtvis årsvis (588 kr/år). Ägare till spelrätt har minst detta medlemskap.

 49 kr

 

 

* Månadsavgift

Månadsavgiften löper från januari till december. Om start sker efter januari fördelas årets passerade månadskostnader upp på resterande månader under inträdesåret. Månadsavgiften betalas via autogiro. Avtalet har löpande förlängning. Uppsägning för innevarande år sker senast 28/2.

 

** Fem fria ronder på vardera klubb på Falköpings GK och Lundsbrunn GK - Klart för 2024!  

Vid spel ska tiden bokas i GIT. Gäller mellan 15/4 till 15/10. Gäller ej helgdagar kl 9-13. Byte av medlemskap mellan klubbarna innebär ett års karantänstid för samarbetet. I samarbetet med Falköping kan du även använda dina greenfees vid tävling.

 

*** Greenfeerabatter på vardagar och helger för Guld- och Silvermedlem - Klart för 2024.

Klubbarna erbjuder goda rabatter för spel för Skövdes Guld- och Silvermedlemmar.
Billingen: 275 kr på vardagar och 375kr på helger. 
Töreboda: 350 kr alla dagar. 
Breviken: 300 kr på vardag, och 325 kr på helg samt v.25-33. 
Hökensås: 350 kr alla dagar. 
Mariestad: 390 kr på vardagar. 
Lidköping: 375 kr vardagar. 
Läckö: 390 kr vardagar. 
Vara-Bjertorp: 375 kr vardagar.
Karlstad: 490 kr vardagar.

 

Gäst till medlem - rabatt

Som Guldmedlem spelar dina gäster till ett rabatterat pris. De som spelar i din boll betalar 400 kr på vardagar och 450 kr på helg. Gäller gäster skrivna utanför Skaraborg.

 

VGF-rabatt

VGF-rabatten inkluderar bara juniorer. Juniorer som fyller högst 18 år under året spelar fritt tre gånger per anläggning.

 

Klubbavgift

Klubbavgift ingår i månadsavgifterna ovan för Guld-, Silver-, Brons-, Norra banan- och Juniormedlemskap för de över 12 år. Klubbavgiften är 25 kronor per månad. 
Klubbavgiften återfås genom: städdagar eller klubbvärd (150 kr per tillfälle eller en greenfeebiljett per två tillfällen).
Även andra uppdrag som är sanktionerade av styrelsen. 

 

Spelrätter

Det är möjligt att hyra spelrätt av klubben för 60 kr per månad så länge de finns tillgängliga. På spelrättstorget säljs spelrätter. Läs även spelrättsbestämmelserna nedan.
Nedan finns även blankett för att hyra ut sin spelrätt.

 

Avbrott i medlemskap

Klubben har ett regelverk för att stödja de medlemmar som blir sjuka eller skadade under ett medlemskapsår. Se dokument längst ned på sidan.

 

Friskvårdsbidrag

Golf är giltigt för friskvårdsbidrag. Det är möjligt att via din arbetsgivare få friskvårdsersättning om denne erbjuder det. För Guldmedlem är avdragsgill spelavgift 6 710 kr/år, 
Silvermedlem 6 110 kr/år, Brons 5 210 kr/år, Norra bananmedlem 4 610 kr/år, Distansmedlem 3 084 kr/år, Greenfeemedlem 1 440 kr/år. 
Scrolla ner till knappen för "Friskvårdskvitto" och få ut det enkelt. Kontakta kansliet vid frågor.

 

 

Spelrättstorget

Se ovan vilka medlemsformer som kräver spelrätt. För att köpa eller sälja spelrätt klicka på knappen till höger. Som ägare av en spelrätt är man skyldig att minst erlägga avgift motsvarande passivt medlemskap.

Friskvårdskvitto 2024

Låt kansliroboten hjälpa dig med ett automatiskt friskvårdskvitto för året 2024.

Avbrott i medlemskapet

Har du drabbats av sjukdom eller skada under säsongen? Läs mer på länken.

Spelrättsbestämmelser

Läs mer om vilka spelrättsbestämmelser som är antagna av årsmötet. 

Vagnbod

Vid infarten till stora parkeringen finns förrådsmöjligheter i gamla magasinet. Här finns skåp i tre olika storlekar. Byggnaden är i två våningar.

Storlek

Pris

Litet (två bärbagar)

330 kr

Mellan (en bag och en vagn)

390 kr

Stort (två bagar och två vagnar)

490 kr

Kontakta kansliet för bokning. Det kan vara kö till skåpen.

Vagnbodsburen är endast avsedd för förvaring av golfutrustning.
Hyresgäst i vagnboden håller rent och snyggt i och omkring sin bur.

Golfklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.