Bli medlem

Roligt att du vill bli medlem! Ta del av infon nedan och kontakta oss sedan via knappen här

Spelrättstorget

Se ovan vilka medlemsformer som kräver spelrätt. För att köpa eller sälja spelrätt klicka på knappen till höger. Som ägare av en spelrätt är man skyldig att minst erlägga avgift motsvarande passivt medlemskap.

Friskvårdskvitto

Låt kansliroboten hjälpa dig med ett automatiskt friskvårdskvitto

Avbrott i medlemskapet

Har du drabbats av sjukdom eller skada under säsongen? Läs mer på länken.

Vagnbod

Vid infarten till stora parkeringen finns förrådsmöjligheter i gamla magasinet. Här finns skåp i tre olika storlekar. Byggnaden är i två våningar.

Storlek

Pris

Litet (två bärbagar)

252 kr

Mellan (en bag och en vagn)

300 kr

Stort (två bagar och två vagnar)

408 kr

Kontakta kansliet för bokning. Det kan vara kö till skåpen.

Vagnbodsburen är endast avsedd för förvaring av golfutrustning.
Hyresgäst i vagnboden håller rent och snyggt i och omkring sin bur.

Golfklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.