BANSTATUS

Södra: STÄNGD för säsongen 2021. Norra (9 hål): ÖPPEN med ordinarie greener. Range: ÖPPEN

“... en bana som säkert kommer att anses som en av Sveriges bästa.” (Golf Course Architecture)

Skövde GK kallar till höstmöte i klubbhuset fredagen den 26:e november 2021 kl. 18:00. 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
 9. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
 10. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 11. 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 12. 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 13. 2 ombud till Skövde GK AB årsstämma
 14. Ombud till GDF-möte.
 15. Övriga frågor (information och diskussion).  
 16. Presentation av styrelsens vision.

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan efter inloggning, se Verksamhetsplan 2022.  PS. Info om middag separat via mail

FRÅN KLUBBENS HÄRLIGA VARDAG!

lördag

Dagens lunch från Mattias Golfrestaurang

Ingen meny för aktuellt datum

Martin och Simon Knutas tillsammans med personal har öppet på Skövde GK året om. Buffébordet står uppdukat till lunch: Dagens soppa, två varmrätter, stort salladsbord, smör, bröd, kaffe och kaka.

Se hela veckan

BOKA TID