Var en del av Skövde GK!

Vision

Skövde Golfklubb skall vara det givna valet för golfare i närområdet genom en högkvalitativ 27 håls-anläggning med god tillgänglighet och given plats för att mötas.

Södra banan skall erbjuda en högklassig golfupplevelse med Sveriges enda ”skogslinks” modern och strategisk design i bästa miljö.

Kärnan i vår verksamhet är idrotten Golf, Vi vill uppmuntra alla medlemmar till såväl träning som tävling efter individuella förutsättningar och önskemål.

Hela klubbens verksamhet skall genomsyras av en klubbmiljö där vi finner glädje och gemenskap i den utsträckning att vi känner oss stolta i att närvara, delta och tillhöra klubben.

En mötesplats för spelet, glädje och gemenskap.

Varmt välkommen till oss!