Old Girls and Gentlemen

Välkommen att spela med oss

All som är 60+ är välkomna till kamratlig samvaro och social verksamhet. Att spela golf  och ha trivsamt och roligt. Vi spelar varje måndag från april till oktober. Vårt mål är att så många som möjligt vill delta i OGG samt i OG- och OL golfen. Vi i kommittén lyssnar och diskuterar gärna om nya idéer eller förändringar.

Aktiviteter

OGG, Old Girls and Gentlemen - golfspel på Skövde GK
OG, Old Gentlemen Skaraborg
OL, Old Ladies Skaraborg

OGG-spel 2022

När Coronarestriktionerna medger så återgår vi till OGG-spel som tidigare år. Avgiften betalas via Swish till 070-6070337 Göran Lundberg. 175 kr för 5 kuponger eller för den som önskar 600 kr för ett säsongskort. Säsongskortet gäller startavgifter för hela år 2022 och för både Södra och Norra banan. Kortet återlöses ej.

OGG-spelet kommer som tidigare år att ske i A- och B-klass med flytande klassindelning. En nyhet är att poängberäkningen kommer att bli liknande den som tillämpas av OL Skaraborg. Segraren i respektive klass tilldelas 16 poäng, tvåan får 15 poäng och så vidare ned till 1 poäng. Samtliga deltagare erhåller minst 1 poäng. När säsongen är slut summeras de 15 bästa resultaten för varje deltagare. I den slutliga tabellen (Order of Merit)  blandas resultaten från både A- och B-klasserna.

Bollpaket till segrarna i respektive A- och B-klass. Dessutom utlottas två bollpaket till övriga deltagare. Spelprogrammet kommer att bestå av olika spelformer såsom slaggolf, poängbogey och tre klubbor.

Spelprogram

28 mars Nils Larsson  
         
4 april Marita  Larsson  
11 april Christer Åberg  
19 april Stefan Skullman OBS! Tisdag
25 april Jan Schönemann Poängbogey
         
2  maj Conny Ousbäck  
9 maj Ulf Ahlén  
16 maj Kent Berggren  
23 maj Per Schönemann
30 maj Anita Lager  
         
7 juni Anders Pettersson    OBS! Tisdag
13 juni Kjell Göran Lööf
20 juni P-O Thörnqvist
27 juni Hans Wallgren  
         
juli Christer Hagelin  
11 juli Ingvar Åkesson  
18 juli Bonny Illerås  
25 juli Bengt Enebro  
         
aug Sten Engman  
8 aug Carsten Jarehov  
15 aug Conny Stenberg  
22 aug Leif Olsson  
29 aug Ulla Sjödell Jansson Treklubbor+ putter
         
sept Gunnar Lindsträm  
12 sept Rolf Wilson  
19 sept Anders Mide Poängbogey
26 sept Inger Fritzon  
         
3 okt Ola Oscarsson
10 okt Eilert Carlsson  
17 okt Tommy Lackdal  Norra banan lunch

Tävlingsledaren

Tävlingsledaren ska vara på plats kl 08:30 och spelar i sista bollen.

  • Hämta nyckel till starthus, startlista och scorekort i receptionen.
  • Dela ut bollpriser, finns i OGG-skåpet.
  • Ta emot startavgift, dela ut scorekort.
  • Informera om dagens spelform.
  • Informera om särskilda förhållanden på banan finns.

Anmälan

För OGG är sista anmälan fredag veckan innan före kl 13:00 (om fredag är röd dag gäller dagen innan samma tid), via Golf.se eller till kansliet 0500-411535.

Startlistan publiceras efter kl 15:00 fredag.
Efteranmälan kan se under speldagen.

Resa

En resa med spel och lunch ordnas i maj och september.

Avslutning

Vi träffas en måndag i oktober för gemensam lunch. Separat inbjudan går ut för detta.

 

OGG kommittén består av:

Tommy Lackdal Ordf.

Göran Lundberg

Hans Björk

Jan Nordmark

Eva Enebro OL

Eva Cedeqvist OL

OG och OL Skaraborg

Vi spelar på grannklubbarna och tävlar tillsammans i klubbarna. 

Läs mer genom att trycka på knappen vid sidan