Old Girls and Gentlemen

 Vintergolf

När sommarens seriespel är över så fortsätter vi spela på måndagar så länge det är barmark och spelbart på Norra banan. Samling kl 09.30 i klubbhuset för lottning och första start kl 10.00. Tävling som omfattar 9 hål med nöjlighet att fortsätta spela 18 hål. Startavgift 30 kr.

Tävlingsledare:

November 2021: Malkom Jonegård och Kenth Berggren

December: Leif Olsson och Göran Lundberg

Januari 2022: Jörgen Arvidsson och Rålf Wilsson

Februari: Kjell-Göran Lööf och Göte Emilsson

Mars: Nisse Larsson och Krister Åberg.

 

Välkommen att spela med oss

All som är 60+ är välkomna till kamratlig samvaro och social verksamhet. Att spela golf  och ha trivsamt och roligt. Vi spelar varje måndag från april till oktober. Vårt mål är att så många som möjligt vill delta i OGG samt i OG- och OL golfen. Vi i kommittén lyssnar och diskuterar gärna om nya idéer eller förändringar.

Aktiviteter

OGG, Old Girls and Gentlemen - golfspel på Skövde GK
OG, Old Gentlemen Skaraborg
OL, Old Ladies Skaraborg

OGG-spel 2021

När Coronarestriktionerna medger så återgår vi till OGG-spel som tidigare år. Avgiften betalas via Swish till 070-6070337 Göran Lundberg. 150 kr för 5 kuponger eller för den som önskar 600 kr för ett säsongskort. Säsongskortet gäller startavgifter för hela år 2021 och för både Södra och Norra banan. Kortet återlöses ej.

OGG-spelet kommer som tidigare år att ske i A- och B-klass med flytande klassindelning. En nyhet är att poängberäkningen kommer att bli liknande den som tillämpas av OL Skaraborg. Segraren i respektive klass tilldelas 16 poäng, tvåan får 15 poäng och så vidare ned till 1 poäng. Samtliga deltagare erhåller minst 1 poäng. När säsongen är slut summeras de 15 bästa resultaten för varje deltagare. I den slutliga tabellen (Order of Merit)  blandas resultaten från både A- och B-klasserna.

Bollpaket till segrarna i respektive A- och B-klass. Dessutom utlottas två bollpaket till övriga deltagare. Spelprogrammet kommer att bestå av olika spelformer såsom slaggolf, poängbogey, tre klubbor och scramble. Av praktiska skäl så hanteras lagtävlingar som scramble inte i det automatiska Order of Merit-systemet. Det kommer då att ersättas med priser i form av presentkort.

Spelprogram

12 april Christer Åberg  
19 april Stefan Skullman  
26 april Jan Schönemann Poängbogey
         
3  maj Conny Ousbäck  
10 maj Ulf Ahlén  
17 maj Kent Berggren  
24 maj Per Schönemann
31 maj Anita Lager Scramble
         
7 juni Jan Nordmark
14 juni Kjell Göran Lööf
21 juni P-O Thörnqvist
28 juni Hans Wallgren  
         
juli Hans Olof Pettersson
12 juli Ingvar Åkesson  
19 juli Bonny Illerås  
26 juli Bengt Enebro Scramble
         
aug Sten Engman  
aug Carsten Jarehov  
16 aug Conny Stenberg  
23 aug Leif Olsson  
30 aug Ulla Sjödell Jansson Treklubbor+ putter
         
sept Hans Björk  
13 sept Gerd Hagman  
20 sept Anders Mide Poängbogey
27 sept Inger Fritzon  
         
okt Ola Oscarsson
11 okt Eilert Carlsson  
18 okt Tommy Lackdal   

Tävlingsledaren

Tävlingsledaren ska vara på plats kl 08:30 och spelar i sista bollen.

  • Hämta nyckel till starthus, startlista och scorekort i receptionen.
  • Dela ut bollpriser, finns i OGG-skåpet.
  • Ta emot startavgift, dela ut scorekort.
  • Informera om dagens spelform.
  • Informera om särskilda förhållanden på banan finns.

Anmälan

För OGG är sista anmälan fredag veckan innan före kl 13:00 (om fredag är röd dag gäller dagen innan samma tid), via Golf.se eller till kansliet 0500-411535.

Startlistan publiceras efter kl 15:00 fredag.
Efteranmälan kan se under speldagen.

Resa

En resa med spel och lunch ordnas i september.

Avslutning

Vi träffas måndagen den 18 oktober för gemensam lunch.

OG och OL Skaraborg

Vi spelar på grannklubbarna och tävlar tillsammans i klubbarna. 

Läs mer genom att trycka på knappen vid sidan