Spela

Lokala Regler 2024

LOKALA REGLER 2024, SKÖVDE GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
1. OUT OF BOUNDS (Regel 18.2) 
       a) Alla elektriska stängsel (Södra Banan) markerar banans gräns.
       b) Intern Out of Bounds. Vid spel på hål 3 (Södra Banan) är delar på högra sidan av hålet definierat av 
           vita pinnar out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av
            hål 3. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
        c) Hål 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 9 (Norra Banan) elektriskt stängsel markerar banans gräns.
        d) Hål 5 och 6 (Norra Banan) staket till vänster längs vägen markerar banans gräns.
        e) I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar.
         Anmärkning: Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå (se fig. Regel
         18.2 (fig. 18.2 a).       
         När gränsen för banans gräns avslutas med dubbla vita pinnar visar pinnarnas
         enslinje/syftlinje banans fortsätta gräns.
2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)
        a) Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.
        b) Om en boll är i pliktområdet på hål 6 och på hål 11 (Södra Banan), inklusive om det är känt eller så     
             gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa
             lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra
             alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen på respektive hål och
             som är markerade med ”DR”-markering. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
        c) Om en boll är i pliktområdet som är markerat med röd/svarta plattor på hål 10 (Södra Banan), 
            inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i 
            pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt 
            regel 17.1d. Eller när bollen sist skar kanten på det röd/svarta pliktområdet får spelaren, som ett 
            extra lättnadsalternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av
            pliktområdet (den bedömda referenspunkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma
            avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det 
            röd/svarta pliktområdet).
        d) Det röda pliktområdet till höger om spelfältet (dogleg) på hål 13 (Södra Banan), som är definierat på
            ena sidan är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet och
            pinnarnas enslinje/syftlinje visar pliktområdets fortsatta gräns.
3. LÄTTNAD FRÅN ELEKTRISKT GRÄNSSTAKET – SPECIELLT LÄTTNADSFÖRFARANDE
        a) Södra Banan och Norra banan:
            Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på
            Södra Banan eller på Norra Banan (utom när bollen ligger i ett pliktområde), får spelaren utan plikt, ta 
            lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från 
            staketet och är på samma avstånd från hålet.
 4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) OCH INTEGRERADE FÖREMÅL
         a)  Mark under arbete
             1) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
             2) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudzon som ska behandlas som mark under arbete.
                 Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1 f. 
             3) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
             4) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
                genom sanden.
             5) Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är
                 tillåten enligt regel 16.1.
             6) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 
         b) Oflyttbara tillverkade föremål
             1) Stolpar (Södra Banan) och Gul-svarta pinnar (Norra Banan) som markerar avståndet 150 m till greenens mittpunkt.
             2) Stenar med monterade informationsskyltar av stålplåt.
             3) Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
             4) Robotklippare som står still i sin laddstation eller på banan och spelaren störs av den i sin stans eller sving.
         c) Integrerade föremål
            1) Stenmurar är integrerade föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas.                             
                Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.
5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
        a)  Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
            1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
                 transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. 
                 En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
                 motoriserat transportmedel.
         Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 
         Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna
         lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 
6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
      1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
          Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer
          återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). 
          Plikt se Regel 5.7b.
  
         Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
         stängda.
7. Scorekortsansvar
     1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
        Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen
        av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista
        hålet i spelarens rond.

 

Gäller tills vidare fr om den 11 april 2024


Skövde GK
Regelkommittén
/Leif Johansson, Erland Karlsson