Tävling

Lördagseclectic

Välkommen att spela lördagseclecticen, med start den 7e maj och fortsätter till den 2a juli. Det gäller att få till en "drömrunda" genom att efter varje lördag låsa resultat på hålen, för att slutligen få sin "Eclectic"-runda.

Tävlingen är öppen för alla med officiellt HCP. Du bokar själv en starttid inför dagen, och anmälan sker inför rundan i kansliet för deltagande i aktuell dags tävling. Betalning sker vid ankomst, antingen med kort eller på swish om kansliet är stängt. Efter rundan lämnas scorekortet in till kansliet, antingen direkt eller i brevinkastet vid toaletterna. Varje tävling är en egen tävling med priser från restaurangen, och kommer publiceras på golf.se. 

För alla som deltar i en eclectic runda kan du samma dag köpa lunch och få valfri dryck i baren på köpet! 

Tips, diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:

- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).

- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).

- Signera kortet innan inlämning.

- Kom ihåg att lämna in kortet. Antingen i kansliet eller i brevinkastet vid toaletten.

- Att det står rätt tee på kortet.

Regler Eclectic

- Spelformen är slaggolf. På scorekortet skrivs det antalet slag du gör, men det är ditt nettoresultat som vid låsning sparas i eclecticen. 

- Vi spelar en låst eclectic, där du inte kan ändra ett redan tidigare låst resultat. Det gäller att vara taktisk och välja vilket hål som ska låsas och när. Du låser ditt resultat genom att göra en rund ring runt hålets resultat på scorekortet. Det går inte att ändra när scorekortet har lämnats in.

- Valfri tee gäller för samtliga, och meddelas inför rundan i anmälningslistan.

- Du måste ha skrivit upp dig på anmälningslistan och betalat 40kr innan rundan för att vara med.

Hål som saknar resultat efter den 2a juli kommer att få hålets par +5 slag som resultat.

- Banans förutsättningar kan ändras under dagen då vanlig skötsel pågår. Greener klipps/vältas generellt tidig morgon, då sker även hålbyten. Det står spelaren fritt att påverka sina förutsättningar genom att välja starttid.

Regler forts

Bestämmelser för annullering av rond

Hela tävlingsdagen stryks om något av följande inträffar:

-          Banan stängs för spel av ansvarig personal

-          Om mer än 20% av de startande bryter

-          Om någon bryter pga av regn eller åska och ingen senare på dagen slutför sin rond.

Om en tävlingsdag stryks tillfaller de anmälningsavgifterna till slutliga prisbordet. 

Det står spelaren fritt att pga av väder avbryta ronden för att ta upp den vid ett senare tillfälle under samma dag. Spelaren har dock inte rätt kräva plats på banan utan får endast återta spelet utan att störa andra spelare.

Scoreboard Eclectic

Här nedan ser du aktuell scoreboard för lördagseclecticen. Den uppdateras normalt sett på måndagar. Kontakta info@skovdegk.se vid frågor.

Scoreboard Eclectic - Nettoresultat
A-klass (- 15,4)
                                     
Hålnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Hålets par 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 5 72
Bo Dahlberg 5 3 6 1 3 2 5 3 5 5 2 3 4 2 4 3 2 4 -10
Jesper Wickman 3 5 4 3 3 2 5 5 4 3 2 3 4 3 4 5 2 4 -8
Per Ledhagen 3 6 3 4 4 2 4 4 5 8 2 3 3 2 4 4 2 5 -4
Eva-Lotta Green 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 4 5 2 4 4 5 6 -1
Sven Ahlberg 3 4 3 3 3 1 5 2 9 10 2 3 5 3 4 4 2 5 E
Michael Gustafsson 6 4 5 4 3 2 5 4 4 6 3 3 6 4 3 4 3 4 +1
Emma Persson 4 4 4 2 3 2 10 3 3 10 1 3 4 1 4 9 2 10 +7
Jonas Nimmerfelt 3 9 4 8 9 2 4 9 3 10 2 3 10 2 4 9 2 3 +24
Anna Johansson 9 9 10 2 3 2 3 9 9 4 2 9 10 2 9 9 2 10 +41
Niklas Standar 9 9 10 2 9 8 10 4 4 4 8 3 10 2 4 9 8 10 +51
Mikael Pauli 9 9 10 8 3 8 10 3 9 10 8 9 10 1 9 9 2 10 +65
Johan Wedin 9 9 10 8 3 8 10 9 3 4 8 9 10 8 9 9 2 10 +66
Joakim Damm 3 9 10 8 9 8 3 9 9 10 8 9 10 8 9 9 8 10 +77
                                       
                                       
                                       
B-Klass (15,5 -)
                                     
Hålnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Hålets par 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 5 72
Tony Larsson 3 4 3 2 3 2 5 4 3 5 1 3 4 3 3 4 2 5 -13
Eva Larsson-Levin 6 3 4 2 3 1 6 3 3 5 2 4 4 2 3 3 2 5 -11
Lillvor Bergstrand 3 4 4 2 3 1 5 3 7 8 2 2 4 2 4 4 1 4 -9
Sofie Björnlund 9 3 10 2 9 8 10 3 9 10 1 9 10 1 9 9 8 10 +58
Thomas Buskas 9 3 10 2 9 8 10 9 9 10 8 3 10 8 9 9 2 10 +66
Katarina Nyström 9 9 10 2 9 8 10 3 9 10 0 9 10 8 9 9 8 10 +70