En hedbanas ursprung

Hedlandsbanor anläggs på betesmarker med god dräneringen. Ytorna blir hårda och ger möjlighet till ett rullande markspel.

Med åren växer träd upp kring hålen och leder till att varje hål ligger för sig. Träden får då mer en inramande effekt snarare än att de är i spel.

En hedlandsbana är ofta bredare och mer rustik i sitt intryck än t ex park och skogsbanor.

Under heta sommarperioder blir ytorna mer gyllene i tonen och fairways spelas med mer rull.

Både links- och hedbanor finns i flacka eller mer mjukt ondulerade områden. I en ondulerad omgivning ger en hedbana möjlighet till en mer dramatisk bandesign.

 

Heathland is home to some of the world's best and most beautiful golf courses.

Betesmarkerna kring Hene

Söder om Claesborgs Gård, mellan rullstensåsen Getaryggen och klipporna från Södra sidan av berget Billingen fanns stora betesmarker. De sträckte sig ner till Hene gård. Här skötte man marker och djur under mer än hundra år.

Jordmånen var moränrik och väldränerande. Idag dressar vi fairways löpande för att behålla de torra och fasta spelytorna. 

 

Golf Courses built on heathland resemble inland links, but with trees.

Skövde GK Södra Hedbanan

Ett flygfoto från 1940-talet visar betesmarkerna som banan senare byggdes på. Man ser hål 1 till 4 och hål 17 till 18. 

Dessa hål är än idag öppna ytor. Markerna mellan hålen betas inte längre av djur, men slåttras årligen för att behålla ängsmarkerna. Målet är en gles och svajande högruff.

Bilden är ett flygfoto taget över den sydligaste delen av Södra banan. Där sträcker sig nu hål 5-13 över de tidigare betesmarkerna.

Detta område har med åren blivit beväxt med höga träd som ramar in varje hål. Det är ett mer ondulerat område som möjliggjort en dramatisk banarkitektur.

 

...heathland courses dominate the lists of great courses in England with courses such as Sunningdale, Gleneagles and the Birkshire