Räkna poäng på banan

Första varvet du spelar

När du spelar för första gången rekommenderar vi att du börjar på utslagsplats 21. På varje hål så finns en skylt som anger hålets par (3, 4 eller 5). Handicap innebär att man har extraslag utöver dessa. Antalet extraslag beror också på om man är kvinna eller man. Första gången du spelar har du som herre 3 slag extra på hål 4 och 9. På övriga har du 2 slag extra. Som dam får du 3 extraslag på hål 1, 4, 6, 7 och 9. På övriga 2 extraslag.

Summan av hålets par och dina extraslag är ditt hcp-par. När man spelar så får man poäng beroende på hur bra det går i förhållande till sitt hcp-par. Se tabellen nedan.

Hcp-par + 3 slag 0 poäng
Hcp-par + 2 slag 0 poäng
Hcp-par + 1 slag 1 poäng
Hcp-par +-0 slag      2 poäng
Hcp-par -1 slag 3 poäng
Hcp-par -2 slag 4 poäng
osv... osv...

Det gäller så klart att få så lite slag som möjligt och så många poäng som möjligt. Om du klarat att spela 9 hål på fler än 18 poäng så har du sänkt dig!

Hur man räknar poäng efter att man sänkt sig

OBS, det finns en lathund i bifogad länk nederst på sidan. Se också filmen nedan.

I kansliet finns tabeller där man ser hur många slag man får på sitt handicap från olika utslagsplatser. Tabellen visar också vilken tee som rekommenderas för ditt hcp. Börja med att se efter där hur många extraslag du får inför din runda. 

Tabellen visar hur många extraslag du får över 18 hål. Dessa slag ska du sedan fördela ut på banans hål. Man lägger ut ett slag i taget på hålen. Man startar på det hål som har lägst "index" och fortsätter sedan med det som har näst lägst, osv. Man fortsätter tills alla slag är utplacerade.

På samma sätt som tidigare är nu hålets par plus dina extraslag ditt hcp-par och det du utgår ifrån när du ska räkna dina poäng. Se tabellen ovan för poängberäkningen.

Att sänka sitt handicap

När du får mer än 18p över 9 hål så sänker du ditt hcp. Du sänker handicapet med 1,0 för varje poäng över 18 (vid 9 hål). Det går bra att sänka sig även när man spelar själv när man har över 36,0 i hcp.

När du sänkt dig till 36,0 är det dags att registrera sitt officiella handicap. Kom till kansliet med signerat scorekort som visar ett resultat som motsvarar 36 eller bättre så registrerar vi det. Du får då sk officiellt hcp och får spela på de allra flesta banor i Sverige.

Du sänker ditt hcp på Golf.se, i terminalen i klubbhuset, eller får hjälp av kansliet.