Onsdagsgolf

Onsdagsgolfen 2020 startar på Södra banan den 1 juli. 

Coronaanpassningar: Lägg scorekorten i greenfeelådan efter avslutad rond, även om kansliet är öppet. Då kan personalen använda handskar vid hanteringen.

Tävlingen är öppen för alla med officiellt handicap. Flytande klassindelning tillämpas och minst 8 st deltagare i varje klass. Anmälan sker på lista i kansliet innan start. Valfria spelkamrater och tid. Om det är annan klubbtävling utlyst på samma dag är onsdagsgolfen normalt sett inställd den dagen. Betalning av startavgiften sker till kansliet eller i kuvert om kansliet är stängt. Efter rundan lämnas scorekortet till kansliet. Resultat kommer sedan på dessa sidor, oftast under dagen efter. Vinster delas ut per omgång i form av presentkort i shop och restaurang. Även en ranking finns under säsongen som utgör kvalet till en säsongsfinal. I finalen får de 40 första och lika på rankingen spela och den spelas över 18 hål. 

Tips, diskvalificeringar förekommer ibland i onödan, kontrollera att:

- Anmälan skett på listan (inte bara betalt).

- Ange exakt och korrekt handicap på scorekortet (vid handskrivna kort).

- Signera kortet innan inlämning.

- Kom ihåg att lämna in kortet.

- Att det står rätt tee på kortet.

CORONA-ANPASSNING 2020: Vi kräver nu inte signering av scorekort.

Sista omgången spelas 26 augusti.

Finalen spelas 20 september.

Regler onsdagsgolf

Regler för onsdagsgolf

Rätt att delta har alla med hcp 36,0 eller lägre.

Startavgift 40 kr


För dagen gällande exakt hcp skall alltid anges på scorekortet och ev justeringar av hcp skall registreras innan start.


Vid start innan kansliet öppnat skall namn och golfid skrivas på anmälningslistan (innan start), startavgift kan antingen swishas till 123 350 01 05 eller betalas till kansliet efter rundan.


När kansliet är öppet skall avgift betalas, namn och golfid skrivas på anmälningslistan.

Anmälningslistan är styrande, om Du inte fyllt i den är Du inte med i tävlingen.

Anmälan efter spelad rond godtages inte.


Glöm inte fylla i namn och exakt korrekt hcp på scorekortet, vid handskrivna kort.


Alla resultat kommer att registreras i GIT vilket innebär att ev handicapjustering utförs av tävlingsledningen.


Klassindelning:
Dynamisk klassindelning med lika stora klasser. Spelare väljer själv vilken tee man skall spela från, dock gäller damer ej 63:an och herrar ej 43:an.

OBS glöm inte ange detta på scorekortet


För att resultatet skall räknas måste scorekortet vara inlämnat till kansliet senast 08:00 påföljande dag. Är kansliet stängt lägg kortet i greenfeelådan.

Alla som har skrivit in sig på anmälningslistan och lämnat in rätt ifyllt scorekort får poäng efter placering.


De bäst placerade i varje klass får extra poäng beroende på antal startande i klassen.


Presentkort gällande i shop och restaurang delas ut till de bäst placerade i varje klass.

Presentkorten hämtas i receptionen.

Bestämmelser för annullering av rond

Hela tävlingsdagen stryks om något av följande inträffar:

-          Banan stängs för spel av ansvarig personal

-          Om mer än 20% av de startande bryter

-          Om någon bryter pga av regn eller åska och ingen senare på dagen slutför sin rond.

Om en tävlingsdag stryks tillfaller de anmälningsavgifterna finalspelets prisbord. Anmälda deltagare erhåller 1p. 

Det står spelaren fritt att pga av väder avbryta ronden för att ta upp den vid ett senare tillfälle under samma dag. Spelaren har dock inte rätt kräva plats på banan utan får endast återta spelet utan att störa andra spelare.

Resultatlistor med pris och poäng visas under flik Tävling/Onsdagsgolf.

Hole in one under onsdagsgolfspel är direktkvalificerande till finalspelet.


De 40 + delningar med flest poäng under kvaltiden, oberoende av klass, är kvalificerade till finalen som spelas med shotgunstart kl 08:00.

Gemensam lunch för alla finalister ingår.


Kvalificerade måste anmäla sig till finalen som spelas klassvis. Finalen spelas från valfri tee. Damer ej 63:an och herrar ej 43:an

Under onsdagar sker generellt sett ett klipptåg. Greener klipps generellt tidig morgon. Det står spelaren fritt att påverka sina förutsättningar genom att välja starttid.