Styrelse

Skövde Golfklubb och Skövde GK AB har samma styrelse. Val sker på höstmöte, medan antalet ledamöter fastslås på vårmöte. Ta del av protokoll under medlemssidorna.

Benny Öberg

Ordförande

Margareta Hillerström

Vice ordförande

Områden junior och dam.

Åke Larsson

Ledamot

Stig Johansson

Ledamot

Lena Hedén

Ledamot

Ulf Ahlén

Ledamot

Anki Adolfsson

Ledamot

Mikael Pauli

Ulf Warström

Revisor (föreningen)

Leif Carlsson

Revisor (föreningen)

Håkan Andersson

Ordförande valberedningen