Historik

Skövde Golfklubbs tidigare logotype visade årtalen 1934/1989. En uppgift som många gånger förbryllat klubbens nya medlemmar.

Förklaringen är den att det har funnits en äldre Sköfde Golfklubb som blev fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet 1934. En nio-hålsbana var iordningställd på Kungliga Skaraborgs Regementes övningsfält mellan kasernområdet och Kråkberget. Denna klubb begärde utträde ur Svenska Golfförbundet 1943.

Historieforskning visar dock att verksamheten inte upphörde förrän i slutet av 1940-talet. De flesta golfutövarna anslöt sig då till den nybildade Billingens Golfklubb vid St Kulhult.

Dagens Skövde Golfklubb tog sin form som Intresseföreningen Skövde Golf 1988 för att sedan ombildas till Skövde Golfklubb och som sådan från och med 10 juni 1989 bli fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet.

Detta är förklaringen till årtalen 1934/1989

I början spelades på en 9-hålsbana invid och norr om Claesborg. Mest efterlängtad var dock den planerade 18-hålsbanan. Den 21 augusti 1993 förättades invigning av kompletta 27-hålsanläggningen av landshövding Birger Bäckström.


1989 Klubben grundas

1991 Norra banan öppnas

1993 Södra banan öppnas

1997 Skövde Uno-X Open spelas (Swedish Golf Tour)

1998 Skövde Uno-X Open spelas (Swedish Golf Tour)

2000 Södra banan utnämns till den bästa banan som byggts under 90-talet

2003 Klubbhuset byggs ut

2004 European Amatuer Championship spelas

2007 Svingstudio byggs

2008 Riksmästerskap Far och Son

2013 Tee 43 byggs på Södra banan

2015 Svenska Mästerskapen Äkta Makar +100

2016 Under hösten går första spadtaget för en total ombyggnation av Södra banan

2017 Ombyggnation av Södra banan

2018 Ny logo lanseras. Södra banan öppnar under sommaren