Organisation

Årsmöten hålls generellt sista onsdagen i mars samt november. Styrelsemöten sker månadsvis. 

Föreningen äger ett driftsbolag, Skövde GK AB, som handhar driften av banan. Det samma personer bolagets styrelse som i föreningen.

Som medlem är man alltid att välkommen att kontakta kansli eller lämplig styrelseledamot med frågor.