Robotklippning på Norra (9-hål)

Robotklippning på Norra banan
Vi övergår nu till robotklippning av tee, fairway och semiruff!

Det innebär att de ytorna alltid är nyklippta! Det kommer att bli en kvalitetshöjning som säkert kommer att uppskattas av många spelare.

Det blir också andra positiva klippmässiga förändringar. Vi planerar att låta dem klippa fairwayhöjd på hela den stora ytan mellan hål 4 och 5. Där är det idag mycket spel i semiruff. Runt greenerna blir det större områden med fairwayhöjd där det idag är semiruff.

Gräskvalitén kommer att öka då robotarna klipper lite hela tiden med vassa rakblad. Klippresterna blir väldigt små och ger en bra gödseleffekt. 

Klippning går från att vara dieseldriven till att gå på el vilket ger en stor miljömässig fördel för bandriften.

 

 
 
Att spela med robotar
Robotarna planeras att klippa i första hand under nätterna och under lågfrekventa speltider. Under höga tillväxtperioder så beräknas att klipparna går hela tiden.

Om bollens läge skulle ändras av en klippare så gäller vanliga regler, dvs bollen återplaceras. Det är väldigt låg risk att bollen får en repa som påverkar spelegenskaperna. Skulle det ske så har man rätt att byta ut bollen.

Om man upplever att klipparen är för nära när man ska slå så räcker det med att knuffa till den så åker den iväg åt ett annat håll. 

Till skillnad från traditionella klippare är dessa nästan helt ljudlösa. Eftersom det inte finns någon personskaderisk så går det bra att spela även om en robot skulle finnas i riskområdet för slaget.
 
Teknik och ekonomi
Husqvarna Automowers kommer vara den tekniska lösningen. Det kommer att vara deras största variant till de flesta ytor. Ett elnät grävs ned och laddstationer placeras ut. Man plöjer också ned begränsningskablar på ca en dm djup, de skickar signal till klipparen om vilket område de ska klippa.

Klipparna har en anpassning som gör att de kan klippa lägre än standardutförandet. Normalt klipper vi fairway på 15mm och planerar att låta robotarna klippa på samma höjd. Eftersom de alltid håller den höjden så bedömer vi att det kommer upplevas som lägre än tidigare.

Alla klipparna styrs via nätet och kan schemaläggas. De skickar meddelande om de skulle fastna eller uppleva andra problem. På själva klipparen finns ingen manöverpanel utöver en stoppknapp.

Stöldrisken är låg. Detta då robotarna inte går att använda på annan plats. De har GPS inbyggt och behöver kopplas mot Husqvarna för att kunna styras.

Ekonomiskt sett så är kostnader för robotarna nästan motsvarande traditionella maskinkostnader. Det gör att vi fördela om personaltid till andra ytor. Arbetsmiljömässigt så minskar vi ett riskmoment som funnits på t ex 4ans branta slänt. Bunkerkanter kommer att klippas manuellt. Personal kommer överse nedfallna grenar och t ex mullvadshögar. Vi förväntar oss viss inkörningsperiod.

Likviditetsmässigt fördelar vi om medel från andra maskinkostnader till detta. Det ryms därför inom beslutad budget.

Detta blir den första eller en av de första banorna i världen som klipps med robotar i så stor grad. Flera banor till är på gång ute i Europa. Det är mycket spännande att klubben är i framkant av utvecklingen!

Hälsningar / Clas Christensson 

Klubbchef Skövde GK

PS. Vi bygger också ett nytt starthus och en vattentoalett på Norra banan!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Årsmötet 2020-12-14
Vintermedlemskap 2020-11-12
Kallelse årsmöte 25/11 kl 19:00 Delta digitalt 2020-11-04
Banstatus 2020-10-06
Slutesultat onsdagsgolf 200826 2020-09-08