Årsmötet

Årsmötet innehöll budget för 2021, nya val till styrelsen och kort rapport om året som varit

Det digitala årsmötet förlöpte på ett positivt sätt. 

Klubbchef redogjorde kort för 2020 för att ta avstamp mot planerna för 2021. Nya rekord i greenfee, antal ronder, antal medlemmar och rangeintäkter.

Bland planerna för nästa år så märks bl a en uppfräschning av rangeområdet och arrangerandet av Match-SM. Match-SM är en av de större tävlingarna på Nordiska proffsligan så det kommer vara mycket roligt uppdrag att få visa upp banan. Vi bygger också tak över maskiner som står utomhus för att bättre vårda dessa värden.

Vi ska även fortsätta att utveckla kommunikation till både gäster och medlemmar på ett lättillgängligt sätt. En ny hemsida planeras.

Prio är banskötsel för att vårda den fortsatt unga Södra banan. Spelmässigt genomför vi också åtgärder i ruffen för att göra delar av den mer spelbar (hitta bollen).

På maskinsidan sker investeringar i fairway- och semiruffklippare. Tre ytterligare golfbilar, en torvskärare samt en luftare.

I styrelsen tackar Benny Öberg för sig efter detta året. Formell avtackning sker i samband med vårmötet när vi hoppas på att vi kan ha fler personer på plats. Mikael Pauli tar över ordförandeklubban. Nya namn till styrelsen blir Lennar Lorenzen och Sören Gustafsson.

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande: Mikael Pauli 2021      Nyval
Ledamot: Sören Gustafsson 2022 Nyval
Ledamot: Ulf Ahlén 2022             Omval
Ledamot: Lennart Lorenzen 2022 Nyval
Ledamot: Eva-Lotta Green 2021
Ledamot: Emmelie Svensson 2021
Ledamot: Mattias Kjellgren 2021
Ledamot: Henrik Strandberg 2021

Årsavgifterna justeras med ca 20kr/mån för våra vanligaste medlemskap. Se samtlig info på hemsidans medlemssida.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kallelse digitalt årsmöte 24/3 kl 19:00 2021-03-03
Banstatus 2021-02-26
Friskvårdskvitto på nätet 2021-01-21
Julöppet 2020-12-18
Simulatorgolf 2020-12-14