Vagnboden

Vid infarten till stora parkeringen finns förrådsmöjligheter i gamla magasinet. Här finns skåp i tre olika storlekar. Byggnaden är i två våningar.

Storlek                                          Pris
Litet (två bärbagar) 252 kr
Mellan (en bag och en vagn) 300 kr
Stort (två bagar och två vagnar) 408 kr

Kontakta kansliet för bokning. Det kan vara kö till skåpen.

Vagnbodsburen är endast avsedd för förvaring av golfutrustning.
Hyresgäst i vagnboden håller rent och snyggt i och omkring sin bur.

Golfklubben ansvarar inte för och är inte ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme.