Serielag

Riktlinjer

Deltagare i lagen tas ut efter hcp och intresse. Spelare som är aktuella ska ha tävlat ofta under föregående år. Träningsgrupperna ska i största möjliga mån följa ålderskategorierna. Klubbens önskemål är att spelare är aktiva i det serielag de åldersmässigt hör hemma i men att det inte finns några hinder för någon att delta i ett yngre lags verksamhet. Man får dock inte byta lag under året. 

Varje deltagare förbinder sig att vara tävlingsledare vid en klubbtävling minst en gång under året. Vidare bör deltagaren vara med på gemensamma aktiviteter, ställa upp i serielaget och spela KM. 

Klubben rekommenderar följande uttagning, men coachen i respektive lag bestämmer uttagningen. Vid första seriespelet spelar de (5 eller 6) med lägst hcp ur träningsgruppen.

Därefter åker de två sämsta ur laget, men har möjlighet att kvala in ihop med alla andra klubbmedlemmar. Om någon av de bästa inte kan vara med tar den som var näst sämst vid förra seriespelet den platsen. Detta sker vid ett tävlingstillfälle som är bestämt långt i förväg av coachen. 

Laget bör skapa uppmärksamhet kring sina bedrifter. Både bra prestationer i omgångar eller över säsongen bör fotograferas och mailas till tidningen och kansli.

De serielag som vill har även en egen sida för sin verksamhet.

Länk till:

D30's serielag

D60's serielag

H30's serielag

H40's serielag

H50's serielag

H60's serielag