Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för OGG verksamheten 2020

 

Målsättning

 1. Bereda damer och herrar som fyllt eller under året fyller 60 år tillfälle till kamratlig och social verksamhet
 2. Genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt.

 

Presidium

Kommitténs verksamhet handläggs och leds av ett särskilt för ändamålet bildat presidium.

Presidiet består av sju personer Tommy Lackdal, Göran Lundberg, Arne Pettersson, Rålf Wilsson, Gunnar Lindström, 

Ulla.Sjödell-Jansson och Inger Fritzon. Presidiet har efter ingående studier, noggranna överväganden samt idérika diskussioner och med all den klokhet och visdom som inryms bland dess medlemmar fastställt följande plan för år 2019

Planen  finns på kansliet och på klubbens hemsida.

 

Verksamhetsområden

 1. OGG – golf
 2. OG Skaraborg
 3. OL Skaraborg

 

Verksamhet OGG - golf.

Damer och herrar som fyllt eller fyller 60 år 2019 Presidiet kan medge tillfälliga undantag.

 1. Spel varje måndag hela året kl 09.00 (26.10.2020– 29.03.2021 start kl 10.00) när någon av banorna är öppen.

Spel må ske från valfri tee, oberoende av ålder

 

Tävlingsledare

 • Januari – Jörgen Arvidsson o Rålf Wilsson 2021
 • Februari – K-G Lööf o Göte Emilsson 2021
 • Mars – Nils Larsson o Christer Åberg 2021
 • November -                 Malkom Jonegård-Kent Berggren 2020 samt 26.10 2020.
 • December – Leif Olsson o Göran Lundberg 2020
 • Upptagna tävlingsledare fördelar själva dagarna i angiven månad. Den först angivne ansvarar för att en tävlingsledare tjänstgör. Startavgift 30 kr.

 

 1. Seriespel

När södra banan öppnar övergår måndagsspelet till en serie som pågår till och med måndagen den 21 oktober

Resultatet avslutningsdagen räknas inte in i totalresultatet. Däremot ingår det i antalet spelade ronder.                             De som har hcp 37-54 spelar på hcp 36. Startavgift 30 kr.

 

Resultatansvarig: Kommitténs medlemmar. Platssiffermetoden utan decimaler används.

Resultaten visas på hemsidan www.skovdegk.se.