OL Skaraborg

Verksamhet OL Skaraborg

Ansvariga: Inger Fritzson 0705-487897 och Ulla Sjödell-Jansson 0706-901944.

Damer som fyllt eller fyller 60 år 2020. Individuell tävling på 13 banor med 2 klasser, A-klass hcp 0-23,0 och

B-klass hcp 23,1-36,0.

Spelarna blandas från båda klasserna och tillhör hela året den klass man startat i. Undantaget sista avslutningstävlingen

som spelas med aktuellt handicap.

De 8 bästa ronderna räknas. Prisutdelning sker efter sista tävlingen, men vid varje tävling utdelas ett rondpris i form av greenfeebiljett från respektive klubb till de två bästa i varje klass. Man kan delta enstaka gånger under året.

Speldagar torsdagar. Startavgift 30 kr, greenfee 170 kr.

Ovanstående greenfee gäller oavsett kort eller andra överenskommelser mellan klubbar.                                             

Datum: Klubb:
7 Maj Falköping  - INSTÄLLD
14 Maj Vara-Bjertorp  - INSTÄLLD
28 Maj Läckö  - INSTÄLLD
11 Juni Skövde  - INSTÄLLD
25 Juni Billingen  - INSTÄLLD
6 Augusti Töreboda
13 Augusti Hökensås
20 Augusti Mariestad
27 Augusti Lidköping
3 September Lundsbrunn
10 September Breviken
24 September Ekarna

 

 

Anmälan och resultat

Anmälan sker på särskild blankett. På blanketten kan önskan om samåkning anges.

Anmälan ska vara arrangerande klubb tillhanda senast kl 12.00 måndag i tävlingsveckan eller GIT.

Anmälan kan även göras via nätet. Starttider meddelas senast tisdag kl. 16.00 i tävlingsveckan

Resultat meddelas klubbarna inom tre dagar.

 

Poängberäkning

 

1:an 16 poäng, 2:an 15 poäng o.s.v. fr.o.m. 16: plats får man en poäng. Ingen poäng för diskning eller bruten tävling.

Pris 1000 kr till vinnaren, 15 priser i varje klass.6 tävlingar ger fri lunch vid avslutningen.

Greenfeebiljetter delas ut till 1:an och2:an  i varje klass vid varje deltävling.