Aktuell information

 Den 14 april börjar seriespelet.

 

Tisdagen den 14 april blir första datum för årets seriespel. Vi räknar med att den Södra banan är öppen då. Anmälan sker som vanligt på nätet.

Vi spelar som förra året i två klasser med flytande klassindelning. Placeringssiffrorna matas in i en gemensam tabell för båda klasserna. Det innebär att det blir två ettor och två tvåor osv varje gång. De femton bästa placeringarna räknas när vi summerar säsongen.

Måndagen den 6/4 gäller Norra banan som under vintersäsongen. Samling kl 09.00 i klubbhuset.

Vårutflykt

Den traditionella vårutflykten är preliminärt planerad till den 9 juni. Om inte Corona sätter stopp för bussresor så läggs anmälningslistan ut så småningom. Resmålet är ännu inte bestämt, men reservera dagen.