Senior

Kommittémedlemmar


Tommy Lackdal, ordf

Göran Lundberg

Arne Pettersson

Inger Fritzson

Rålf Wilsson

Ulla Sjödell Jansson

Gunnar Lindström

 

Syfte
Bereda damer och herrar som under året fyllt eller fyller 60 år tillfälle till kamratlig samvaro och social verksamhet. Genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt.

Riktlinjer
Att under gemytliga former genomföra måndagstävlingarna under april - oktober på ett för alla acceptabla former.
Att påverka så vi får fulla lag i OG- och OL- golfen.
Vara lyhörda och diskutera eventuella förändringar.

Aktiviteter
OGG (Old Girls and Gentlemen) - golf
OG (Old Gentlemen) Skaraborg
OL ( Old Ladies) Skaraborg

Anmälan

Är sista dagen för anmälan (oftast fredag) en röd dag, blir sista anmälningsdag dagen innan.

Är tävlingsdagen en röd dag, spelas tävlingen dagen efter denna. (Oftast tisdag).