Regel

 

Håkan Andersson, ordförande, hcprevision        

L.hakan-andersson@telia.com

Bengt Aldén, klubbdomare, utbildning              

aldenbengt49@gmail.com

Leif Johansson, distriktsdomare, banmarkeringar,

lokala regler                                              

leif.c.johansson@gmail.com       

Marita Larsson, nybörjarutbildning              

marita.larsson49@gmail.com

Bengt Ivarsson, nybörjarutbildning                  

bengt.ivarsson@volvo.com

Johan Wiggins, nybörjarutbildning, hemsida    

johanwiggins70@gmail.com

Lars Ericsson, nybörjarutbildning

mekare711@gmail.com

Ann Nyström, nybörjarutbildning

ann.nystrom@volvo.com

Krister Larsson-Lysander, nybörjarutbildning

krister.larsson.lysander@volvo.com

Erik Boij, nybörjarutbildning

erik@boij.net

 

Regelkommitténs arbetsuppgifter

  • Deltar i utbildning av juniorer och tävlingsledare
  • Erbjuder medlemmarna i klubben regelutbildning
  • Har domaruppdrag vid vissa klubbtävlingar
  • I samråd med bankommittén årligen se över banmarkeringar
  • Årligen revidera de lokala reglerna
  • Rådgivning vid regel- och handicapfrågor
  • Ansvarar för nybörjares regelutbildning, Golfvett och etikett samt säkerhet vid golfspel