Nyheter

Publicerat: 2021-03-13 - 13:46 - Skrivet av Clas Christensson

Ordförande

Ordförandebrev Skövde Golfklubb

Bäste medlem,

Våren 2021 är i antågande och så även en ny härlig golfsäsong.

Vi har länge befunnit oss i en surrealistisk tillvaro med en pandemi som pågått i över ett år och som fortfarande påverkar vår vardag. Längtan är stor efter årets premiärrunda och ännu större efter vaccinet.

Vi är i stor utsträckning en ny styrelsekonstellation som med stor entusiasm avser att utveckla Skövde Golfklubb tillsammans med er medlemmar.

Den 24 mars håller vi Vårmöte, tyvärr även denna gång digitalt. Inför mötet passar jag på att ge er en uppdatering av styrelsens tankar och arbete.

Vi gör ett omtag kring klubbens vision som kommer att föredras på ordinarie årsmöte i höst. Vi har i detta arbete identifierat tre hörnstenar:

  • Golfupplevelsen (27-håls golfanläggning)
  • Idrotten (träning och tävling)
  • Mötesplatsen (kulturen, miljön och aktiviteter)

Golfupplevelsen

I korthet kan vi konstatera att den stora investeringen i ombyggnationen av Södra självklart måste vara prioriterad i vårt arbete och resursallokering. Det är oerhört viktigt att vi sköter banan med omsorg utifrån den plan som är fastställd i samarbete med arkitekt och externa rådgivare. Självklart måste vi också avsätta resurser till löpande justeringar. Kvittot från Svensk Golfs ranking förra året är fantastiskt, men det förpliktigar också.

Det är glädjande att allt fler medlemmar uppskattar Norra banan, som givetvis också är en viktig del i golfanläggningen. Vi har även här en ambition att fortsätta att höja kvaliteten på anläggningen.

Den stora frågan i golfsverige, efter förra årets kraftiga ökning i antal spelade rundor, är tillgängligheten. Vi är väl medvetna om utmaningen och vi kommer vid behov att slå ihop sällskap till fyrbollar om det krävs, allt för att så många som möjligt ska få tillfälle att spela. Vi vädjar också till er som får förhinder när ni bokat att boka av er.

Vi kommer även att ha golfvärdar på helgerna under hela säsongen i år.

Idrotten

Vi vill skapa möjligheter och uppmuntra till att träna och tävla efter individuella önskemål och förutsättningar i större omfattning. Beaktat detta kommer vi bl.a. se över möjligheten att skapa träningsaktiviteter under vintersäsong framöver. En större bredd i juniorverksamheten är önskvärd och viktig för att främja framtida återväxt. Vi bör också ha målet att se fler tävlande spelare från Skövde på nationell nivå, som blir förebilder för våra juniorer. Att uppmuntra till större deltagande i tävlingssammanhang inom klubben skapar klubbkänsla.

Vi jobbar vidare med idrottsfrågan och ser fram emot att återkomma med mer information framöver.

Mötesplatsen

Vår ambition är att vi tillsammans ska jobba för en kultur och miljö där vi finner glädje, gemenskap och tillhörighet. Lyhördhet, transparens och tydlig kommunikation från klubbledning och styrelse tror vi kan skapa goda förutsättningar för en positiv miljö.

En aktivitetsgrupp har fått till uppgift att planera för medlemsaktiviteter, såväl i anslutning till tävlingar som vid andra tillfällen, i takt med att restriktioner släpps efter pandemin. Vi vill göra Skövde Golfklubb till ett riktigt trevligt ställe att hänga på.

Vår förhoppning är också att en positiv miljö skapar bättre förutsättningar för ideellt arbete.  Vi upplever en klart större vilja att hjälpa till ideellt. Om du eller ni som grupp är sugna på att hjälpa till så får ni gärna hör av er till undertecknad eller till vår klubbchef Clas. Vi är verkligen tacksamma för och i behov av våra ideella krafter.

Aktuellt

  • Rollfördelning i styrelsen. Styrelsens ledamöter kopplas tydligt till klubbens kommittéer
  • Banråd. Klubbchef, banchef, stryrelse och medlemsrepresentant bildar ett nytt banråd.
  • Styrelse och medlemsrepresentanter bildar en grupp för medlemsaktiviteter.
  • Roller och representanter visas när vår uppdaterade hemsida lanseras i början av april
  • Vi ser ett ökat intresse från sponsorer och meddelar med stor glädje att Borgunda Bygghandel blir ny huvudpartner till Skövde Golfklubb

Sist men inte minst så har vi i samarbete med bröderna Knutas, Mattias Catering & Golfrestaurang beslutat om en invändig uppgradering av klubbhuset. I mitten av maj anländer ny inredning till hela klubbhuset. Det blir ett lyft och kommer vara bättre anpassat till klubbens behov. Vi ser fram emot att skapa fler aktiviteter och ökad samvaro på klubben och vi är förhoppningsfulla om en positiv effekt. 
 
 
 
Hoppas att vi träffas på klubben inom kort!  

Mikael Pauli Ordförande