Synpunkter och förslag från medlemsmötena

Tidsaspekt för spel med hänsyn till byte av grässort och etablering.

Tveksamheter till tidsplanen.

Tveksamheter till kring att medlemsantalet ökar i den omfattning som kalkylen anger.

Mycket positiva till intentionerna. Konceptet bra, bra layout.

Viktigt att hålla planen och inte ”lägga till” under resans gång och därmed fördyra projektet.

Fler konkreta förslag på ytterligare medlemsaktiviteter.

Ett större / bredare informationsmateriel ut till de som ej varit på möten – införsäljning.

Lyft in best practice från advokat.

Hålla sig till planen, ej gå “över” detta.

Engagera medlemmar till tex stenplockning osv på banan för att förenkla.

Skicka ut banlayouten till medlemmarna för ………

Svaghet i placeringen av drivingrangen – önskat att denna ligger utmed 18:e fairway.

Vagnboden bör flyttas.

Vägen?  Åretruntboende Simsjön.

Spegel, Solljuset.

Frivilligt medlemslån, 5 år.

Kompensation till ev övriga banor som vi får spela under byggnadstiden.

Frivilligt arbete av medlemmar.

Bra alternativ. Kör På!

Bra att få ihop rangen/klubbhuset banan.

Tidigare start 2018.

Parkering vid klubbhuset oaktat rangens läge.

Arena sponsor.

Ökad parkering utan flytt av drivingrangen.

Frågor och svar-listan på hemsidan.

Frågor och svar-listan skickas ut till alla medlemmar som inte deltagit vid infomöten.

Hål 13 – vattenspegel i dalen!

En bra plan B efterfrågas!

Kalkylerad risk med medlemsbortfall.

Medlemmar som väljer vilande medlemskap under 2 år.

Bäckfåran vid hål 10 känns helt onödig för att den kräver orimligt mycket skötsel och kostnader!

Skapa en klubblokal i samband med detta projekt.

Positivt förslag.

Spelalternativ måste förtydligas.

Vardagsmedlem – alternativ.

Underhåll/skötsel av vattendrag, nya som gamla (sköts ej idag).

Underhåll /skötsel av bunkrar.

Försök att få ett avtal med Breviken.

Förändringen av tee- skyltar i backen – bättre när de stod upp.

Positivt att ombyggnaden sker utan höjda avgifter.

Positivt med att göra hålen mindre kuperade. Greenerna mindre och synligare.

Säkerhetsfrågorna viktiga att noga beakta för både ”tätare” hål och nära promenadväg (tex hål 8).

Frågarsätter ”onaturlig bäck” på hål 10. Kostnaden för anläggning+ driftkostnader dygnet om.

Vägfrågan

Att ekonomin hålls och inte skenar iväg.

Rangen: Sätta flaggor och göra det mer visuellt som banan ser ut (ex någon bunker).

Hål 12: Gör greenytan synlig genom att skala ner kullen före green.

Hål10: Varför göra en konstgjord bäck? Kostnad? Vad tillför det? Ordna till nuvarande bäck istället.

Hål 18 (17): Asfaltera vägen mellan hålen.

Om kostnaderna stiger för mycket är det viktigt att före bygget fundera på vad som inte behöver göras.

”Fore” risk!! 2 – 3, 6 – 7, 11 -12, 15 – 16, 18 – 1, vill ej ha några skyddsnät!!

Klubbkänsla!!

Vänsterkanten hål 6 – smalare sjö på vänstra sidan för att ta sig ”torr” till green.

12:ans greenområde  - skala av kullen för att se inspelet.

Förslag till nyttjande av ”gamla parkeringen”:  Föreslå kommunen att man bygger en korthålsbana som är tillgänglig för alla! Dvs all i Skövde kommun. Denna skall byggas i samarbete med Skövde kommun och på den ”gamla” parkeringen. Skövde GK kan bidra med driftskompetens och kanske får betalt för detta.

Flytta jordmassor, innebär även sprängning? Tunt jordlager?

Jobba med medlemsvärvning! Juniorer

Se över medlemserbjudande

Trivselfaktor – klubbhus  - medlemmar klubbrum med TV

Bågskyttebanan – ny plats (Karstorp) Billingehov. Påverka genom kommunen

Oro inför eventuella överklaganden = förseningar.

Tänk på den sociala delen - viktigt!

Klubbhuset centrum – bra!

Förslaget på ny bana ser mycket intressant och spännande ut!

Guidning på södra banan under ombyggnationen där utvecklingen bedrivs.

Mycket väl genomarbetat förslag gällande södras nya layout.

Juridiskt stöd gällande offerter/kalkyler.

Genomför en riskanalys.

Beskriv för ALLA medlemmar vad konsekvensen blir om vi inte bygger om. Risk att förslaget röstas ner pga okunskap.

Aktiviteter på Norra under ombyggnationen på Södra.

Byggkontrollant borde anlitas.

EN huvudentreprenör

EN färdig offert

Vattenspeglar är viktigt

5: an, 10:an - Flytta vattnet framför greener så att blir möjligt att slå över eller från hål 10

10:an går också att dra runt green och sen in lite framför green

Oberoende besiktningsman

Jätteroligt att vara med i en klubb som satsar och förbättrar!!

Gör inte banan för svår! Mycket vatten och bunkrar framför och bredvid greenen i förslaget.

Roligt med bussresor till andra banor i vår närhet! En möjlighet att hitta nya golfvänner, under byggnadsåret.

Sök EU-bidrag på olika nivåer:

  • EU: Projektledare
  • EU: Miljö
  • EU: Stärka bygdens attraktionskraft
  • EU: Maskiner kopplat till miljö

Positivt med det mesta. Lycka till!

Viktigt att behålla medlemmarna under byggåret.

Attrahera fler ”kundgrupper” med andra typer av medlemskap, ex studenter, ungdomar, ”sällanspelare”.

Ordna dagresor till andra banor.

Tävlingsverksamhet på 9 hål.

Skapa alternativ spelriktning ”taktik” för att bemästra dammen på hål nr 6.

Uppställningsplats för husvagn / husbil för greenfee gäster.

Bussresor till andra banor under byggtider.

Hålvärdar tillbaks.

Ökade träningsalternativ under byggtiden.

Konstgräs på träningsanläggningen (nya). Förbättra träningsanläggningen (nuvarande och nya)

Bra träningsområde, viktigt för läger och golfare i Skövde.

Stor tillväxt av bostäder i Hentorp bör kunna användas till klubbens fördel.

Platser för husbilar istället för stugor.

Viktigt att tänka på greenfeegästerna ex teckna bra avtal med hotell, kanske ge små ”goodiebag”, så att dom inte upplever att det är dyrt att spela här.

Se till att det finns handdukar vid tee, bolltvättar, peggkoppar.

Tee-skyltar, banans form och längd.

Sponsring med ex ”bänk” typ som gjordes när Boulongersjön byggdes om.

Vatten hinder i svacka på hål 13.

Bunker framför green på hål 16 i stället för bakom.

Samlingsplats för medlemmar före och efter runda i stället för restaurangen.

Alternativ till bunkrar, jobba mer med avrinningsytor.

Engagera medlemmarna i projektets slutskede.

Lyft upp medlemmars sponsring (Företag & privat). Exempel: Material eller arbetskraft till utsmyckning särskilt om man tvingas prioritera bort om budgeten spräcks.
Fokus även på Norra. Mycket stor tillgång för 9 hålsrundor efter arbetet! Södra saknar in den möjligheten.

Spelalternativ på hål 6.

Spelalternativ vänster hål 6.

Flytta bäcken på hål 9

Frågetecken för kostnaden. 1990 – 11.3mkr som blev 16 mkr.

Flytta bågskyttebanan.

Inte försvåra för sällanspelare.

Avgift för vardagsmedlemmar att spela i Falköping och Lundsbrunn bör tas bort.

Skötsel 0,5 mkr lägre!
Längre spelsäsong, mindre greener
Kalkylen anpassas till 0 utv. = ingen tillväxt.
Medlemsinlåning! Alternativ inv……..