Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för OGG verksamheten 2016

 

Målsättning

 1. Bereda damer och herrar som fyllt eller under året fyller 60 år tillfälle till kamratlig och social verksamhet
 2. Genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt.

 

Presidium

Kommitténs verksamhet handläggs och leds av ett särskilt för ändamålet bildat presidium.

Presidiet består av sju personer Tommy Lackdal, Göran Lundberg, Arne Pettersson, Rålf Wilsson, Gunnar Lindström, Ulla Sjödell-Jansson och Bigitta Jarehov. Presidiet har efter ingående studier, noggranna överväganden samt idérika diskussioner och med all den klokhet och visdom som inryms bland dess medlemmar fastställt följande plan för år 2016

 

Verksamhetsområden

 1. OGG – golf
 2. OG Skaraborg
 3. OL Skaraborg 

Verksamhet OGG - golf.

Damer och herrar som fyllt eller fyller 60 år 2016. Presidiet kan medge tillfälliga undantag.

 1. Spel varje måndag hela året kl 09.00 (november– mars start kl 10.00) när någon av banorna är öppen.

Spel må ske från valfri tee, oberoende av ålder

 

Tävlingsledare

 • Januari –                        Lars Johansson o Rålf Wilsson 2016-2017
 • Februari –                      Lennart Persson o Lars-Åke Bladh 2016-2017
 • Mars –                           Nils Larsson o Christer Åberg 2016-2017
 • November -                    Malkom Jonegård-Kent Berggren 2016
 • December –                    Leif Olsson o Göran Lundberg 2016
 • Upptagna tävlingsledare fördelar själva dagarna i angiven månad. Den först angivne ansvarar för att en tävlingsledare tjänstgör. Startavgift 30 kr.

 

 1. Seriespel

När södra banan öppnar övergår måndagsspelet till en serie som pågår till och med måndagen den 24 oktober 2016.

Serien spelas i 2 klasser, A-klass hcp 0-18,9 B-klass hcp 19,0-36. Klasserna redovisas var för sig i sammanställningen.

Resultatet avslutningsdagen räknas inte in i totalresultatet. Däremot ingår det i antalet spelade ronder. De som har hcp 37-54 spelar på hcp 36. Startavgift 30 kr.

 

Resultatansvarig: Kommitténs medlemmar. Platssiffermetoden utan decimaler används.