Aktuell information

 

OGG 2017

Måndagen den 3 april kör vi igång med det vanliga tävlingsprogrammet. Anmälan kan göras som vanligt på klubbens hemsida, eller per telefon till kansliet.

Nytt för i år är att vi spelar två varv på Norra banan. Första start blir kl 08.30. Vi kommer att lottas i 3- eller 4-bollar beroende på deltagarantal vid varje tillfälle.

Ytterligare nyhet är att vi på försök kommer att spela i en gemensam klass, med s. k. delade placeringar. Detta innebär att alla med samma nettoresultat kommer att få samma placeringssiffra.(Enligt Svenska Golfförbundets rekommendation p10.4 i tävlingshandboken) Genom detta uppnår vi syftet att ge förbättrade möjligheter för de med högre handicap att kunna hävda sig i den totala tabellen.

Som tidigare finns det möjlighet att önska tidig eller sen start, samt val av tee. För herrar rekommenderas 55:an och för damer 46:an (endast dessa två är slopade som handicapgrundande).