Styrelse

<p>Skövde Golfklubb och Skövde GK AB har samma styrelse. Val sker på vårmöte, medan antal fastslås på höstmöte. Ta del av protokoll under medlemssidorna.</p>

Benny Öberg

Ordförande

Margareta Hillerström

Vice ordförande

Områden junior och dam.

Åke Larsson

Ledamot

Stig Johansson

Ledamot

Maria Rohdin

Ledamot

Christer Jönsson

Ledamot

Gustaf Wikblom

Ledamot

Ulf Ahlén

Ledamot

Ulf Warström

Revisor (föreningen)

Leif Carlsson

Revisor (föreningen)

Håkan Andersson

Ordförande valberedningen