Styrelse

<p>Skövde Golfklubb och Skövde GK AB har samma styrelse. Val sker på vårmöte, medan antal fastslås på höstmöte. Ta del av protokoll under medlemssidorna.</p>

Benny Öberg

Ordförande

Margareta Hillerström

Vice ordförande

Områden junior och dam.

Åke Larsson

Ledamot

Områden bana samt valberedning.

Stig Johansson

Ledamot

Områden bana och fastigheter.

Maria Rohdin

Ledamot

Christer Jönsson

Ledamot

Område tävling.

Gustaf Wikblom

Ledamot

Ulf Ahlén

Suppleant

Lars-Olov Svensson

Suppleant

Nils-Ove Andersson

Revisor (föreningen)

Leif Carlsson

Revisor (föreningen)

Robert Wendel

Ordförande valberedningen