Start av ombyggnation Södra banan

Ombyggnationen startar 19/9 på hål 8-10 på Södra banan.

Ombyggnationen av Södra banan är en utveckling för oss medlemmar, vi gör det tillsammans så att vi kan njuta av en än mer spännande och fantastisk bana. Satsningen bygger självklart på Skövde GK:s medlemmars gemensamhet och lojalitet. Det är nu vi alla medlemmar visar vårt stöd till den nya banan. Om vi vill ha en fantastisk bana i framtiden är det nu den verkliga röstningen sker. Utträden påverkar banutvecklingens omfattning. Vi vädjar till alla medlemmar att stötta och stanna kvar i klubben under ombyggnationen. Vi kommer att ha mycket att erbjuda även under 2017 och 2018.

Som medlem kommer du att spela fritt på två andra klubbar och hemma med 18 eller 9 hål. Vi kommer även att kunna spela för en låg greenfeeavgift på flera klubbar runt oss. Vi kommer att arrangera bussresor, träningspass med vår pro, regelutbildningar, föreläsningar mm allt för att du ska känna dig nöjd med ditt medlemskap.

Om någon medlem ändock väljer att lämna klubben under ombyggnaden är de självklart hjärtligt välkommen tillbaka men kommer vid återinträdet att få erlägga sin del av finansieringen. Styrelsen föreslår till höstens årsmöte att en inträdesavgift införs från och med 2018. Det kommer att vara en summa på preliminärt 5 000 kr. Det kommer att gå att söka nedsättning av summan vid synnerliga skäl (ex sjukdom) till klubbens styrelse.

Byggnationen startar på hål 8-10 på Södra banan, den 19/9.

Vi bjuder även in till medlemsmöte den 6/10 kl 1900 på Räddningsskolan. Där visas hur långt projektet har nått och hur det ska fortskrida samt frågor etc. Välkomna då!

/ Clas Christensson 

Klubbchef Skövde GK

Kommentarer