Informationsmöte ombyggnation

En stor del av byggfasen har genomförts. Styrelsen bjuder in medlemmarna till informationsmöte kring projektets genomförande och ekonomi. Vi kommer vid mötet att presentera bilder från hålen, ekonomiskt läge och info om resterande byggnation under hösten. Samt svara på frågor kring bygget.
 
Efter mötet kan man delta i en rundvandring med arkitekt Christian Lundin och klubbchef Clas Christensson.

Vi har anmälan till mötet så vi kan planera kaffe och logistik. Anmälan på info@skovdegk.se. 

Mötet sker i klubbhuset på torsdag 17/8 kl 17:30.

Varmt välkomna!

 

/ Styrelsen Skövde GK

Kommentarer