Handicaprevision 2016

Handicaprevisionen efter golfsäsongen 2016 är nu genomförd på Skövde GK.

Resultatet av revisionen är att 86 spelare får höjd handicap och 67 spelare får sänkt handicap. Samtliga berörda spelare har erhållit en e-post med information om att handicapen justerats..  

Revisionen baserar sig på statistik ur GIT och endast spelare med sammanlagt minst 8 registrerade ronder under 2015-2016 har granskats, vilket innebär 488 st (38%) av totala antalet registrerade medlemmar med officiellt handicap (1285 st).

Revisionen är gjord enligt ”EGA Handicapregler 2012-2015” som tagits fram av EGA (European Golf Association).

I korthet innebär det att en spelares median-resultat jämförs med ett förväntat resultat och vid stora avvikelser föreslås en justering av spelarens handicap. Det förväntade resultat är beräknat utifrån ett stort antal golfronder av en mängd golfspelare i hela Europa och varierar beroende på spelarens nuvarande handicap. Exempelvis förväntas spelare med handicap 4,5 eller lägre ha 33 poäng, medan spelare med handicap 26,5 eller högre förväntas ha 30 poäng.

Kommentarer