Flaggplacering

Röd flagga anger att flaggan är på främre delen av greenen.

Gul flagga anger att flaggan är på mellersta delen av greenen.

Vit flagga anger att flaggan är på bortre delen av greenen.

 

Flaggorna har prismor för att undelätta träff med kikare.