TLR Intro

Tävlingsledning och Regler (TLR) är en utbildning för tävlingsledare på klubben, som vill hjälpa till, men inte bli expert. Mer regel- och tävlingspraktiska frågor och GIT Tävling, än själva spelreglerna.

Skövde GK inbjuder till TLR Intro

 
Innehåll:       Övergripande genomgång av;
- tävlingsledning
- spelformer
- handicap
- scorekort
- tävlingsregler
- lokala regler
- policys
- amatörbestämmelser
- avbrott i spel
- mm

 


GIT

GIT Tävling       

 


Utrustning:
  Regler för golfspel                                     Utdelas på plats!
                      Spel- och tävlingshandboken

 

Plats:           Skövde GK klubbhuset                              

 

Tid:               2018-03-17 kl 08.00 – 17.00

 

Förtäring:    Klubben bjuder på lunch och fika

 

Kursledare: Thorsten Hellmark, TLR Intro
                      Maria Gustafsson, GIT Tävling

 

                      Håkan Andersson, Administration           

 

Anmälan via e-post till L.hakan-andersson@telia.com senast måndagen den 2 mars.

 

Välkommen!

Kommentarer

Fler artiklar