Medlemsavgift via autogiro

Månadsavgiften löper från januari till december. Vid start av medlemskap efter januari så fördelas kostnaden för passerade månader ut på kommande månader under inträdes året. Månadsavgiften betalas via autogiro. Avtalet har löpande förlängning. Uppsägning för innevarande år sker senast 28/2. 

Autogiroanmälan på nätet

Autogiroanmälan på papper

Kommentarer

Fler artiklar