Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för OGG verksamheten 2019

 

Målsättning

  1. Bereda damer och herrar som fyllt eller under året fyller 60 år tillfälle till kamratlig och social verksamhet
  2. Genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt.

 

Presidium

Kommitténs verksamhet handläggs och leds av ett särskilt för ändamålet bildat presidium.

Presidiet består av sju personer Tommy Lackdal, Göran Lundberg, Arne Pettersson, Rålf Wilsson, Gunnar Lindström, Ulla Sjödell-Jansson och Inger Fritzson. Presidiet har efter ingående studier, noggranna överväganden samt idérika diskussioner och med all den klokhet och visdom som inryms bland dess medlemmar fastställt följande plan för år 2019

 

Verksamhetsområden

  1. OGG – golf
  2. OG Skaraborg
  3. OL Skaraborg 

Verksamhet OGG - golf.

Damer och herrar som fyllt eller fyller 60 år 2019. Presidiet kan medge tillfälliga undantag.

  1. Spel varje måndag hela året kl 09.00 (november– mars start kl 10.00) när någon av banorna är öppen.

Spel må ske från valfri tee, oberoende av ålder

Tävlingsledare

Januari Lars Johansson o Rålf Wilsson 2019-2020
Februari Lennart Persson o Lars-Åke Blad 2019-2020
Mars Nils Larsson o Christer Åberg 2019-2020
November Malkom Jonegård o Kenth Berggren 2019
December Leif Olsson o Göran Lundberg 2019

Upptagna tävlingsledare fördelar själva dagarna i angiven månad. Den först angivne ansvarar för att en tävlingsledare tjänstgör. Startavgift 30 kr.

 

  1. Seriespel

När södra banan öppnar övergår måndagsspelet till en serie som pågår till och med måndagen den 21 oktober 2019. 

Resultatet avslutningsdagen räknas inte in i totalresultatet. Däremot ingår det i antalet spelade ronder. De som har hcp 37-54 spelar på hcp 36. Startavgift 30 kr.

 

Resultatansvarig: Kommitténs medlemmar. Platssiffermetoden utan decimaler används.