Handigolf

Handigolfgruppen består av:

  • Stig Johansson, ledamot i föreningens styrelse och ansvarar för förankring för frågorna i styrelsen.
  • Jan Schönemann ansvarar för kommunikationen med distriktets verksamhet.
  • Clas Christensson, klubbchef. Ekonomi och kommunikation.
  • Lars Aldén, instruktör. Allt om utbildning, junior och grönt kort.

Ove Aryd, Head Greenkeeper. Adjungerad vid behov när det är anläggningsfrågor.

Vid intresse och frågor kring Handigolf, kontakta Clas på kansliet 0500-411535.

 

Beskrivning av VGF:s Handigolfverksamhet

Med dessa rader vill vi presentera Västergötlands handigolfskommitté och vad vi gör för att främja funktionshindrade att spela golf. Utöver de mål som presenteras i punktform nedan så är vi i handigolfkommittéen en resurs för golfklubbarna i distriktet om man t.ex. skulle vilja anordna en Prova på dag för funktionshindrade samt om man har frågor om handikappsanpassning på golfbanan.
Mål:

 Att verka för att distriktets aktiva handigolfare deltar på Handigolftouren såväl nationellt som internationellt.

 Att verka för att klubbarna fångar upp sina handigolfare, så de kan deltaga i vår verksamhet

 Att med råd och dåd bistå de klubbar inom distriktet som på något vis vill verka för att främja golf för funktionshindrade.

 Att tillsammans med en klubb-pro anordna minst fem träningstillfällen, öppna både för nya spelare som vill pröva på och redan aktiva spelare.  Att verka för utbyte med andra distrikt med träning/tävling under minst 2 ggr per säsong.

 Att representera distriktet vid av SGF arrangerade träffar.