Ban- och Fastighetskommittén

Ban- och fastighetskommittén är en rådgivande grupp till klubbchefen. De tar aktivt del av medlems- och gästundersökningar. De påverkar investeringsplaner och utveckling för anläggningen.

Ordförande: Per Andersson, 0706223035, strom.andersson@telia.com