Juniorkommitté

Juniorkommittén består av:

Martin Gustavsson (ordförande i JK)
0727-231043
martin@segers.se

Ulrika Norin (Jun. Kom)
070-6775644
u.g.norin@gmail.com

Daniel Svanström (Jun. Kom) 
0736-996930
daniel.svanstrom@gmail.com                                                                  

Jan-Åke Johansson (Jun. Kom)
0706-242226