Nybyggnation av Södra banan

Sverige kommer att få en ny golfbana 2018. Skövde GK:s Södra bana går från att ha varit mycket bra till att bli fantastisk. Det byggs nu en ny bana där den gamla låg. Alla spelytor görs nya och sås med nytt gräs. Med ett unikt teesystem, strategibetonad design för alla och moderna greenområden. Välkommen till en rolig och unik golfupplevelse 2018. Följ arbetet nedan.

Vi tycker det är roligt med frågor om projektplanerna så tveka inte på att fråga oss saker. Använd telefon, mail, Facebook eller kontaktformulär.

 

 

Rapporter från ombyggnationen:

171214 - Film från nya hål 5

Ett dogleg vänster hål som belönar spelaren som går en tight linje. En bunkerlös green vaktas av spännande onduleringar som ger spelaren många alternativ.

170829 - En par 2-puttbana

En del av puttinggreen kommer att vara så plan som möjligt utan att få stillastående vatten, dvs luta 1%. Sedan finns det en mellansektion med mindre onduleringar där man kan träna på lite olika bryt.

Utöver den traditionella delen så bygger vi även en puttbana över 9 hål med två eller tre fasta uppsättningar som vi kommer att rotera mellan. Den kommer inbjuda till att hänga kvar lite runt klubbhuset. Kanske låta medspelarna ta revansch från rundan? 

Detta är en del i vårt långsiktiga arbete med att skapa ett klubbhus i centrum av verksamheten.

Artrika slåtterängar på banan

Vi har tillsammans med kommunekolog ett gemensamt projekt med att utveckla artrikedomen i våra ruffar. Projektet kommer att pågå under fyra års tid. Klubben kommer att få 485 tkr som stöd för att  genomföra åtgärderna. Det är flera olika åtgärder på olika områden. Bl a att skapa öppna sandytor (ej nära spel), sanduppbyggd ruff och dressning av ruff. Det kommer att vara ett lärorikt projekt både för klubben och andra följare av projektet.

Utöver de biotopiska värdena så kommer det att innebära att vi får stöttning i arbetet med ruffarna ur golfsynpunkt. För att nå de glesa ruffar som vi söker så behövs både torra förutsättningar och rätt flora. Även att kvävenivån hålls kontinuerligt låg i området.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.  

170405 - Byggstart

Vi startade upp byggnationen igen den 22/3. Sedan dess har det generellt varit bra och torrt väder. Vi har haft en bra period med stora framsteg. Vi fokuserar på att få undan de stora massförflyttningarna och arbetar på delar av flera olika hål. Vi har på dessa två veckor arbetat med hål 1, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17 och 18. 

Bevattningen har arbetat på hål 9, 10 och 7. Med nya arbetsmetoder så går deras arbete nu snabbare än i höstas när de också hade svårare förhållanden på de steniga hål 8 och 9.

Vi publicerar löpande bilder på Instagram, Facebook och här till höger.

Ikväll är det rundvandring med Christian som beskriver sina tankar med hål 7-11.

170116 Rapport och frågor

Det är nu vinteruppehåll i projektet. Innan jul så mailades det ut aktuella bilder och beskrivningar om hålen. Vi har gjort 15% av projektet. Vi har hållt kostnadsramen på den delen och gett oss positivt försprång i tidsschemat. 

Det har inkommit en fråga via formuläret intill om vi kommer att åtgärda tees som är ojämna. Alla spelytor kommer att göras om, inklusive tees. Det kommer i framtiden att vara stora teeytor som hänger ihop med fairway. Vi kommer att kunna sätta upp banan på ett mer varierat sätt än tidigare och ge medlemmarna en hemmabana som skiftar i sin utmaning. Mycket spännande och roligt!

Det har också ställts frågor kring fairwaysand. Vi hade internt diskuterat "sand cappning" när vi startade planeringen av projektet. Det innebär att man täcker även fairway med sand, ett lager på 15-25cm vanligtvis. Vi arbetade med att ta fram kreativa kostnadseffektiva lösningar. Det blev dock i slutändan mer effektivt och mindre risk att arbeta med dränering för att skapa de torra ytorna och sedan med tiden lägga på ett lager sand. Dels sparar det likviditet under investeringen och dels blir det en tryggare etablering av gräset om man sår det i jorden istället för i ett tunnare sandlager. I ritningarna har vi över 20 km dräneringsrör. Att välja att inte "sand cappa" är inte en sen eller plötslig ändring i projektet utan följer den strategi som vi har lagt tillsammans med byggare och agronom. Det är beprövad strategi som fungerat väl sedan tidigare och kommer fortsatt att ge de torra spelytor som vi eftersträvar.

 

161113

Vi pausade under veckan som var. Vi kunde ha kvar många av maskinerna på plats utan kostnad och hoppas att vi kan komma igång inom kort igen med en mindre styrka. Bevattningen kommer att kunna köra på i bra fart. Det vore positivt om både snön försvann och det torkade upp lite. Då skulle vi kunna forma hål 7 och 10 och förbereda dem för dränering och vatten.

Så länge det är blött så fortsätter vi med dammen på hål sex. Eftersom bevattningen ska vara igång tidigt på våren så är det ändå ett vinterjobb som måste göras med att gräva ur den och skapa den nya kanten mot green. Om det även efter det är blött så blir det 11:ans vatten och green som görs. Men vi hoppas att så snart som möjligt kunna göra mer formning istället.

Eftersom vi inte börjat gräva ur 6ans damm än så får vi kika på en bild från första byggnationen :)

161105

Byggnationen har fortsatt på ett positivt sätt. Senaste veckan har det kommit snö och annan väta som gjort att vi avrundat det ena av de två team vi haft på massförflyttningar. Vi är i stort sett klara med massförflyttningar på hål 5 till 11. Hål 8 till 10 har fått mycket av sina former. Hål 8 har fått en del av sin dränering och det mesta av bevattningen. 

Det steniga underlaget på hål 8 gjorde att vi fick sätta in mer mankraft och maskinkraft för att få ner bevattningen. Som tur är ser det betydligt lättare ut efter 9an.

På hål 11:a har vi reviderat placeringen av tee och flyttat den mer till vänster. Den ligger vänster om nuvarande 63 tee. Ändringen gjordes för att spara miljövärden höger om nuvarande tee 48.

Generellt har vi kommit relativt långt vad gäller de stora arbetena med att flytta massor. Det är även det som är mest väderkänsligt. Nu hoppas vi på tillräckligt bra väder för att kunna jobba vidare med bevattning och dränering.

Bifogar lite nya greenritningar på hål 6, 7 och 10.

161016

Greenskiss för hål 9.

161016

Skiss på 8:ans greenområde.

160926 - Film av gamla banan

Vi vill dokumentera den gamla banan. Nedan finns en fly over som visar banan på ett roligt sätt. Har du några bilder från banan som du tycker är bra? Skicka gärna in dem till klubben så ser vi till att de arkiveras i klubbens register. Vi har även fått gamla diabilder från förra byggnationen. Hör av er om någon har utrustning och vill digitalisera dessa. 

160920

Byggnationen är igång! Vi provkörde schaktmaskinen på 8:ans green föra fira startskottet. Efter det övergick till lite mer konstruktiv aktivitet. På bilden syns Dusty som gör några rejäla provgropar i 9:ans backe. Som vi hade förväntat oss så stötte vi inte på berg i den kanten. Vi grävde i stort sett så långt ner som vi kommer att göra i den tänkta designen. Det är dock allmänt stenigt så vi kan å andra sidan få utmaningar för dränerings- och bevattningsteamet att jobba snabbt genom den typ av jordmassor. Vi får se till att hitta bra utrustning för de arbetena. Heigo var här igen, han gjorde utsättningar av bunkrar etc. Christian Lundin och David Nelson var på plats hela dagen. Tom Lamb har börjat skrapa av matjorden på hål 8, teeområdet. En bra start. Fler folk kommer droppa in allteftersom det blir aktuellt. Imorgon jobbar vi vidare på hål 8.

160916

De första maskinerna anländer. Resten kommer under helgen och måndagen. Vi har också haft besök av Heigo som är utsättare för Nelson&Vecchio. Han har markerat referenspunkter på hål 8, 9 och 10 med käppar. 

160830

Klubbchef, Ove och Christian Lundin träffar ekolog och rådgivare för att diskutera högruffarna. Det finns flera fina arter i ruffarna som kommer från att vi har slagit dem varje år. Ruffarna kommer att inventeras och områdena graderas. Vi kommer att ha löpande kommunikation. I det allra mesta har vi samma målbild, det vi tycker är en bra "golfruff" är också värdefull ekologiskt. Några områden som på förhand har intressant flora är delar av kullen vänster om 6:ans green. Det är också ytorna höger om sista hundra meterna på hål 16. Det kommer vara fullt möjligt att spara delar av dessa områden i samband med byggnationen.

  

160825

Senaste veckan så har vi tillsammans med byggaren satt en startpunkt. Vi kommer att ha folk och maskiner på plats under andra veckan av september. Vi startar då i ena hörnet och lånar tre hål på Södra banan. Spel kan fortfarande rulla på med hjälp av tre hål på Norra banan. Hela banan blir lika lång att gå som tidigare och garanterat fortsatt en bra upplevelse.

Klubbchef har haft ett bra möte med försäkringsbolaget som hjälper oss att gå igenom vad som är att tänka på. Tack Länsförsäkringar för stödet inför detta projektet.

Projektet blir allt mer påtagligt. Ove konstaterar att han troligtvis klippt semiruffen för sista gången i den branta backen på 9:an. De första fysiska sakerna inför projektet kom in idag. Allt blir lite mer konkret än "bara" papper, mail, telefon och möten... 

160821

Vi arbetar med praktiska delar. Våra gästande byggarefrån Skottland kommer att bo i stugorna, men vi kommer att behöva mer boende. Till att börja med något med två sovrum eller mer. Några månader nu under hösten. Vi har granskat allt(?) på nätet och hittat ett alternativ som ligger 30 min från banan. Det funkar nog ok, men kanske någon har något närmare? Hör gärna av er till klubbchef så snart som möjligt om ni har idéer :)

160817

Vi får idag besked av länsstyrelsen att vi får lov att göra de ändringar vi önskar på nionde hålets bäck. Det är vi mycket glada över och det kommer förenkla mycket. 

Det innebär att vi får lättare att sänka fairwayytan och få en mindre brant backe upp. Nuvarande bäck slingas bak i en U-form mot teeområdet och vi får då mer plats på andra sidan av bäcken.

Härligt!

160810

Klubbchef, Mattias Kjellgren och greenkeeper träffar Christian och byggaren. Vem är då byggaren? Jo, vi har valt att anlita Nelson&Vecchio Greenmakers för att leda byggnationen. Ett skotskt bolag som gjort mindre arbeten på Forsgården och Stenungsund i Sverige. Tidigare har de bl a byggt om Himmerland i Danmark som det spelas Europa Tour på om nån vecka. Vi känner oss därför trygga med att kunna skapa en kvalitativ och rolig bana för alla spelare (utom kanske just för de som spelar på touren).

Christian har ju uppdraget som arkitekt i Henrik Stenson Design. De har fått ett nytt framtida uppdrag med en ny bana i Ängelholm. Det projektet kommer inte påverka vårt utan det är bara positivt med fortsatt förtroende i stora projekt.

Vi har under sommaren upphandlat ett nytt bevattningssystem. Det var en stor fråga där vi fått ett stort engagemang från leverantörerna. Det är hård konkurrens om de få större golfarbetena som finns. Vi är nöjda med att ha valt ett system av hög kvalité som samtidigt höll den lägsta kostnaden. Nelson&Vecchio har varit ett stöd under den processen och vi har även kunnat spara pengar genom att plocka ur delar av materialet som de kunde hitta till lägre pris på annat håll. Vi hamnar inom tänkt budgetsumma för bevattningen.

Den totala byggnationsbudgeten är satt till 16.9 milj vilket är inom ramen som presenterats vid årsmötena som var upp till 18 milj.

Vi har gjort några korrigeringar av designen. Bl a utifrån input från medlemmar efter de medlemsmöten vi hade i vintras. Den nya bäcken på hål 5 försvinner och greenen omges istället av ett spännande område med några kullar och dalar. Även den nya bäcken som var tänkt på hål 10 försvinner och ersätts av en bunker som är i spel från tee och några som är i spel för slag två, tre eller fyra. Christian kommer att återkomma med fler ritningar så att vi kan visa hur de nya förslagen ser ut. På hål 17 har vi fått synpunkter på att hålet är för långt. Vi har hittills sagt att vi kommer att göra teeytan och sedan kan vi bestämma var vi ska sätta mätpunkterna.

Christian har som förslag att kanterna på hål 6 och nya vattnet på hål 11 får en stensatt kant med stora oregelbundna stenar. Även det kommer vi att få skisser på.

Vi diskuterar möjligheterna med att komma igång med byggnationen under  senhösten för att få en bra start och  bädda inför de stora arbetena under nästa år.

160711

Vi har träffat Falköping sedan sist och diskuterat framtidens 54:a samt övergångsperioden. Vi diskuterar även spelmöjligheter med fler klubbar. Mycket på gång även om det inte är klart än. 

I byggnationsbudgeten har vi hittat ett upplägg som gör att vi håller oss inom den av medlemmarna givna ramen och fortfarande ger den bana som vi beskrivit. Vi har påbörjat ett controler-arbete för att hitta rätt strukturer på att följa projektets ekonomi. Vi hoppas att vi kan skapa nära på realtidsuppföljning på kostnaderna. Detta bl a tack vare kravet från Skatteverket om digital personalliggare på byggen.

Den skotska byggaren har påbörjat detaljplaneringen för projektet och börjar anpassa andra arbeten för att rätt folk ska vara tillgängliga här. Avtalet är inte tecknat än. Det är främst formaliadelar som kvarstår som vi ser det. 

Kommunekologen har inventerat våra ruffar. På Södra banan såddes våra ruffar för 25 år sedan när banan byggdes. Då noterades inga betydande naturvärden av fd kommunekologen på de områden som sedan faktiskt blev Södra banan. Bilden vid sidan (alt ovan) är från sådden av kullen mellan hål 2 och 4. På Norra sidan finns det områden med gamla bevarade betesmarker. Vi har inte fått något skriftligt material än från inventeringen. Klart är dock att det har skapats naturvärden medan vi skött ruffarna. Vi fortsätter samtalen här och tror att vi hittar en gemensam bra väg framåt. De ytor vi vill skapa i framtiden har bättre ekologiska förutsättningar än de gamla. Vi är övertygade om att värdena återskapas med liknande skötsel som innan.

 

160622

Idag fick vi lite positiva nyheter. Förväntade, men ändå :)

Länsstyrelsen ger ok på ett samråd där kommunen kommer att skapa brynmiljöer på de ställen i naturreservatet som vi hoppats och det ger viktiga förbättringar av ljus- och luftförhållandena på 5:an och 7:ans green. Vi får också med 8:ans green. 9:an, 10:an och 13:ons teeområde. Kommunekologen har redan påbörjat förberedelserna för detta.

Vi kan också välja att gå vidare med en dispensansökan om att få förbättra ytterligare för 11:an och 14:ons greener samt tee på 15. Men de greenerna har vi ju redan flyttat i ritningen så där är behovet mindre.

Banken har haft en första mer formell prövning av vår förfrågan. De är fortsatt positiva även om det kommer att kräva ytterligare arbete från båda parter.

Fortsatta samtal pågår med Falköping. Styrelsen har haft ytterligare budgetmöten och vi är nu nära att kunna spika en detaljerad budget för byggnationen. Åke Larsson och klubbchef håller också på att diskutera slutpunkterna i avtalet med de som ska bygga åt oss. 

Vi har kompletterat vår ansökan om att flytta bäcken på 9:an och framförallt visat hur vi kommer minimera grumligheten i vattnet medan arbetet pågår. Vi kommer också komplettera med en anmälan om att vi ev vill flytta bäcken som är mellan 9:ans green och kiosken. Om den löper på andra sidan kiosken så kan vi sänka 9:ans green lite mer och se till så att det blir ett bättre inspel till den greenen.

Vi har haft bevattningsföretag här på besök och ytterligare några kommer nästa vecka. De tittar bl a på hur en ny lösning ska fungera med de gamla delarna på Norra banan. Igår svarade jag på vilket styrsystem vi hade till bevattningen, som kommentar till mitt svar fick jag "det trodde jag var utrotat i Sverige vid det här laget!" :)  

160610- Summeringar

Maj är alltid en händelserik månad på en golfklubb. Med ombyggnationsplanerna blir det lite dubbelt upp. Om jag backar i kalendern så ska vi se vad som hänt sen sist:

Flera ytterligare bankmöten har skett. Aktuellt läge nu är att ärendet förbereds för kreditgruppen på banken och att det kommer formellt beslut om några veckor. 

Ekologen har varit här och förberett skapandet av de brynmiljöer mot naturreservatet som finns med i skötselplanen för reservatet och som har positiv effekt på ljusinsläppet på våra nya greener. Det pågår även en översiktlig inventering av högruffarna för att se om det finns några stora värden i dessa. 

Det nya arrendeavtalet har också haft en hel del praktiskt arbete för att stämma av detaljer. Det vore inte bra att missa några kvadratmeter i ett sådant dokument :)

Framförallt handlar det otroligt mycket om budgeteringen för projektet. Alla frågor ställs nu på sin spets. Hur ska vi bygga? Vilka genvägar kan vi ta och vilka kan vi inte ta? Hur gör vi det effektivast? Alla beslut vägs mot spelupplevelse och framtida skötselkostnader. Klubbchefen har nu version nr 13 på budgeten och kommer efter helgen ha 14:e på plats. Nästa vecka så granskas budgeten igen av styrelsen och på bordet finns också kontraktsförslag från byggare.

Christian har skickat ut upphandlingsunderlag för bevattningen till fyra olika leverantörer. Det är i stort sett alla som kan vara aktuella. De ska utöver att leverera material också se till så att vi kan vattna Norra banan under tiden.

Klubbchef och Stig har träffat ev sandleverantör och vi inväntar nu slutpriser på sand. 

Vi har börjat lägga ut krokar på alla maskiner som behövs. Nån som har en bandschaktare över hemma i trädgår'n?

Klubbchef och greenkeeper resonerar kring hur arbetsstyrkan som kommer ska bo och arbeta. Kan vi använda våra stugor och hur behöver de kompletteras i så fall. Framförallt, kan vi spara pengar i budget på boendekostnaden...

Klubbchef och ordförande har träffat Falköping för att konkretisera detaljerna kring spelet under övergångsperioden. Det blir lite mer arbete på varsin front och vi ses igen efter midsommar.

BanUtvecklingsGruppen med Mattias Kjellgren har träffats och tittar på budgetläget och ev förändringar av vissa detaljer i designen. Vi har förberedande diskussioner bl a om de nya bäckarna på hål 5 och 10. När budgeten är klar kommer gruppen att granska kostnaderna och kunna upp eller nedprioritera några element i designen.

Vi har också fått besked om att vi ska komplettera vår ansökan om vattenverksamhet (om bäcken på hål 9). Vi ska visa att vi garanterat inte påverkar Natura 2000. Det gör vi inte, men det är lite utmaning visa det från alla aktuella aspekter. Så där är lite mer pappersarbete.

Vi har hittat ett till bidrag att söka från Jordbruksverket för max 600 tkr. Samtidigt har vi fått besked om att ett projekt med bidrag om att biodiversifiera ruffarna skjuts framåt i tiden och hamnar efter vår ombyggnation.

Vårt embryo till Handigolfgrupp har varit på Skara Sommarland och visat upp golfen under Parasportens dag. Vi kommer att starta upp löpande verksamhet efter sommaren.

Klubbchef får se till att skriva oftare så blir det inte så mycket på en gång :)

160512 - Heldag

Idag har ordförande och klubbchef haft en heldag med möten. På morgonen träffar vi Christian och en ev byggare i Göteborg. Vi diskuterar byggnadskostnader och upplägg. Det är mycket arbete med att hitta ett optimalt och effektivt upplägg. Detta var ett positivt möte där vi la upp strategi för vårt fortsatta förarbete inför ett ev avtal.

På eftermiddagen träffar vi Lundsbrunn. Vi pratar om våra gemensamma fördelar av utvecklingen av Södra banan och hur vi tillsammans kan skapa så mycket nytta som möjligt.

Idag stod också en liten notis i SLA om att vi ansöker om förlängt arrende hos Skövde kommun. Nu är handlingarna inlämnade och beslut tas under kommunfullmäktige innan midsommar. Det är enkla ändringar i teorin (förlängt arrende på Södra banan) men det kräver ändå en del arbete när det är ett gammalt avtal som ska skrivas om.

Vi hade under förra veckan ytterligare kontakt med kommunens ekolog. Dels om hur gränserna mellan golfbanan och naturreservatet runt banan ska skötas. Dels om högruffarna på banan. Ruffarna såddes av klubben vid byggnationen och har en skötselplan med slåtter. Klubben har granskat yttranden och formuleringar inför skötselplanen och bedömer att grundsyftet med slåttern är att bibehålla en öppen landskapsbild på Södra banan. Tillsammans med ekologen kommer vi att senare diskutera framtidens skötselplan.

Klubbchef har också skrivit och skickat in de nödvändiga ansökningar om vattenverksamhet till Länsstyrelsen som behövs när vi arbetar i dammar och vattendrag.

160425 - Christian och byggare

Christian är på plats och går tillsammans med en ev byggare igenom projektet. Klubbchef och Ove är med och vi tittar tillsammans på alternativa lösningar i konstruktionen för att maximera nyttan av varje flyttad kubikmeter. Vi vill inte flytta mer än vi behöver. Det är bra om det är balans i varje område så långt som möjligt.

Vi diskuterar också byggbudget och avtalsformer. Det finns mycket erfarenhet att utgå ifrån men samtidigt stora frågor som kräver mycket genomarbetning.

Byggarens spontana kommentar var att "här kan ni få en fantastiskt bra golfbana".

160414 - Erhåller stöd från RF

Vi erhöll idag stöd för tillgänglighetsanpassning i samband med ombyggnationen av banan. 250 tkr från RF:s Anläggningsbidrag. Vi är glada att många stöttar oss i vårt arbete med att skapa förutsättningar för att golfen ska bli en riktigt bra aktivitet för de som har funktionsnedsättningar!

160412 - Blandat av det mesta

Sedan sist har vi tagit många små steg framåt. Klubbchef har haft ytterligare kontakt med bank, kommunekolog och Länsstyrelse. Klubbchef och styrelse har också arbetat vidare med bud från möjlig byggare. Föreningen har också gjort en begäran om förlängt arrende på Södra banan till kommunen. Vi har också ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet. Alla delar har sin lilla resa och även om allt går framåt som det ska så kan man ibland önska att det gick snabbare :)

På bilden är något som vi snart kommer slippa. Stående vatten på greener kommer att vara ett minne blott efter ombyggnationen. De teoretiska värdena för en modern växtbädd är att den släpper igenom 170 mm vatten per timme.  

160323 - Möte med bank

Klubbchef har idag träffat vår bank igen. Vi ser goda möjligheter att tillsammans komma fram till lösningar på vårt finansieringsbehov. Vi har en stark betalningsförmåga innan investeringen och tillsammans med bidragen en startplåt för investeringen. Vi fick några medskick som kan förbättra villkoren för finanseringen för vår del. Arbete fortsätter :)

I dagarna har vi även skickat Christian Lundins underlag med massförflyttningar och dräneringsplan till en byggare för att få in ett mer komplett anbud.

160311 - Höjdkurvor och greener

Banutvecklingsgruppen med klubbchef, greenkeeper och Mattias Kjellgren träffar Christian Lundin och tittar på höjdkurvor för varje hål och detaljskisser på greener. Det är ett roligt möte där vi känner att alla hål kan bli riktigt bra. Bilden klarnar allt mer och Christian har en härligt hög ambitionsnivå med vad vi kan skapa här. Det blir bra variation i greenområdena och bra sikt ute på banan. Alla hål får också en bra dynamik där man kommer få fördel av att ligga på rätt ställe efter utslaget, men missar man finns det gott om chanser att rädda upp sig längre fram.

Strax är massberäkningarna klara och vi kan konkretisera diskussioner med byggare ytterligare.

160302 - Gräs

Idag börjar vi även titta på grässorter. Det finns bokstavligen hundratals att välja på om man skulle vilja det. Lägg till det att man alltid blandar lite olika sorter när man sår. Vi träffade idag den leverantör som är störst på marknaden. Återstår att se om störst är bäst.

160301 - Konstruktion

Vi träffar den agronom som vi har störst förtroende för i Sverige. Vi ses under några timmar i Göteborg och pratar sand och dränering. Om nån fått rapporter om suspekt handel i området så var det nog bara vi med en mängd små påsar med sand :)

Vi tittar på fem olika sander som vi har tagit labsvar på från European Turf Labs i Skottland. Även på en blandning av två av dem. Utifrån den datan tittar vi på hur den släpper vatten och även innehåller luft, vilket är viktigt för att kunna hålla gräset starkt. Det gör att vi kan få en uppfattning om (beräkna) vilken tjocklek sanden bör läggas med och hur tätt dräneringarna bör ligga med.

Vi lämnar mötet med mycket information och en grundlösning som vi tror på kan ge så torra ytor som vi behöver. Lösningen går även att komplettera med ytterligare dränering på ett bra sätt om vi skulle behöva efter hand. Vi kommer att vilja testa någon sand till och vi ska komplettera med ett lämpligt dräneringsgrus, men detta var ett bra steg på vägen framåt.

(Skissen säger inte så mycket, den är mest utfyllnad :)

160229 - Möte med förra byggarna

Idag träffade vi några som var centrala i den förra byggnationen. Vi pratar om att det var stora mängder småsten. Placering och dimensioner av de trummor som finns. Vi går igenom var det skett massförflyttning och var det är naturliga kullar. Vid förra byggnationen var det inga problem med större stenblock eller berg. Den dominerande jordtypen är stenig morän som innehåller mycket finmaterial som inte är genomsläppligt för vatten. Vi pratar också om skillnaderna mellan PPP-metoden (Peka På Plats) och dagens massberäkningar med datastöd.

160226 - Projektledning och greener

Christian är på plats idag och ser över miljön på plats en gång till. Nu är det detaljritningar av greener och massberäkningar som gäller för hans del.

Det är också lunchmöte med Åke och Stig ur styrelsen med Ove och Christian. Vi pratar då om projektledning och upphandling.

160225 - Den förra byggnationen

Idag träffade vi en av de som var med regelbundet under skapandet av banan för 25 år sedan. Vi pratar om att den tidens utmaningar låg främst i hålens sträckning och att hantera våta områden. Det var ett mycket otillgängligt område som inte hade haft någon verksamhet på länge. Stora delar var igenväxta med sly. Man behövde skapa transportvägarna och fylla igen sanka områden. Några av de områden som vi upplever som blöta idag var nära våtmark då.

Vi ser fram mot fler möten med de som hade del i byggnationen då för att samla kunskap om förutsättningarna för vårt kommande arbete.

160224 - Möte med en potentiell byggare

Vi hade idag besök av en golfbanebyggare. Vi tog en tur runt banan tillsammans med arkitekten Christian Lundin och tittade på ytorna. Byggaren var imponerad över den vackra sträckningen och tyckte att det var roliga förutsättningar med så stora onduleringar som finns här. Han fick möjlighet att presentera sig och sitt team, vad de har byggt tidigare och hur de arbetar.

I detta läge diskuterar vi hur man bygger inom den budget vi har satt. Vilka lösningar man kan hitta och hur man bygger detta så effektivt som möjligt. Vi pratar om vilka delar vi kan ha bäst förutsättningar att lösa lokalt och samtidigt hur man kan ta tillvara på toppkompetens internationellt sett. Dessa frågor ger oss en uppfattning om byggarens kompetens och hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Detta var ett positivt möte med en mycket kompetent och erfaren byggare. Vi kommer att diskutera med flera men detta var en ritkigt bra start. Vi lärde oss också att man inte ska vara för snabb när man ska översätta "handarbete" till engelska, det är en lite annan betydelse med "handj.." :)

160218 - Möte med kommunekolog

Ekolog

Ekolog

Vi pratar om gemensamma intressen i naturskyddsområdena runt banan och de naturvärden som finns på banan. Det står klart att mycket av det vi vill skapa med torra områden och gles svingelruff har stora miljövärden som vore mycket intressanta. Vi kan få stöd med vilka arter som ska premieras och hur en framtida skötselplan för ytorna kan se ut. 

Ett positivt möte där vi kommer att ha en löpande kontakt framöver.

160215 - Bankonsulenter

Idag träffade vi SGF:s bankonsulenter. Vi pratar om design, vikten av att hitta roligt spel för alla spelare. Mest fokus var kring konstruktionssätt för att skapa torra ytor och erfarenheter från andra projekt.

På kvällen är det styrelsemöte. Här diskuteras olika entreprenadupplägg. Åke delar med sig av sin erfarenhet som inköpare för Skanska. Vi pratar material, främst sand, och budget. Det blir även en del löpande verksamhet.

160211 - Artikel i SLA

SLA har idag en artikel om medlemmarnas ja till utvecklingsplanen.

160210 - Ja!

En fullsatt lokal och totalt 255 röster. 250 röstar för och 5 emot. Nu börjar resan mot en fantastiskt bra anläggning!

160210 - Extra årsmöte

Ikväll klubbas beslut om ombyggnation av Södra banan samt flytt av övningsområdet. Ta del av handlingarna på medlemssidorna här på hemsidan. Varmt välkomna till Räddningskolans aula. 

160209 - Områdets bästa medlemserbjudande även 2017-2018

Vi kommer att ha det bästa erbjudandet till medlemskap i området även medan vi bygger om Södra banan. Det kommer finnas många bra golfhål att välja mellan. Vi kommer att kunna erbjuda både kvalité och tillgänglighet tack vare samarbeten med grannklubbarna. Detta kommer att gälla alla medlemskategorier, inte bara fullbetalande (angående 54:an och 45:an). Hur det exakt kommer att se ut kvarstår, men vi kan konstatera att samtalen med grannklubbarna är positiva och att det finns intresse av att erbjuda oss positiva lösningar till spel.

160131 - Möte med Christian Lundin

Lundin

Lundin

Ett 90-tal medlemmar tog tillfället att få träffa arkitekten till vår framtida bana. Christian berättade med stort engagemang en inspirerande bild om hur banan kommer att spelas. Under mötet utgick vi från medelgolfarens slaglängder och visade på skissen hur det kan se ut för dem.

Efter mötet reste Christian till Dubai för att arbeta vidare tillsammans med Henrik Stensons banprojekt.

160120 - Konceptuella skisser på tre hål och layout

Det har varit 200(!) personer på våra medlemsmöten om ombyggnationen och utvecklingsplanerna. Nedan visas de bilder som visats på banan under dessa träffar. Under färden har vi fått flera förslag som vi förmedlat till arkitekten. Ett reviderat förslag kommer att presenteras. Boka in 31/1 för att träffa arkitekten och få en inspirerande genomgång av den tänkta banan. Vi ses kl 10:00 i Räddningskolans lokaler. Vill du förmedla dina tankar är det varmt välkommet. Se "Jag har en fråga" i menyn, eller kontakta kansliet.

160106 - Stort intresse för utvecklingsplanen

Vi är nu snart 150 personer som kommer på medlemsmötena. Kul med stort intresse och engagemang!

160102 - Konceptuell skiss på hål 18

Hoppas att ni haft trevliga tider under jul och nyår! Man brukar ju uppmärksamma årets första ... av olika saker. Här kan vi uppmärksamma att årets första anmälan till medlemsmötena kom kl 01:50 på årets första dag. Vi visar idag (re)Golfs konceptuella skiss på hål 18. Greenen lyfts upp och flyttas höger om nuvarande placering. Den ramas in av de pampiga ekarna. Greenen kommer närmare och blir synligare från klubbhuset.

151222 - R&A skriver artikel om att bygga greener med lokala material

R&A har skrivit en ny artikel som guide för att bygga greener med lokala material. Under väldigt länge har det funnits bara ett facit för hur man ska bygga greener, USGA-metoden. Den metoden bygger exakta specifikationer för dräneringslager och växtbädd. Man kan använda specifikationen i stort sett i alla lägen och det kommer alltid bli bra. Det är dock kostsamt och ofta långa transporter av just de materialen. R&A skriver nu att man istället bör utgå från lokala förutsättningar, ta hjälp av laboratorier och sedan se om man kan hitta något som ger samma funktioner som USGA-upplägget. Det är klokare ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Nyckeln är dock att ta hjälp att proffs och noggrannt testa allt material som ska användas.

Länk till artikeln.

151218 - Estetisk inriktning

En viktig del i arbetet med att designa en ny bana är att bestämma hur banan ska se ut för ögat. Vad som passar omgivningen och klubben. Nedan visar vi bilder från andra banor som ligger nära det vi vill skapa hos oss. 

Notera att banan inramas av skog, den har breda fairways, livfulla greenområden, gles ruff och låter miljön komma in i banan på ett naturligt sätt. På många sätt förstärker vi det som är vackert med vår bana idag.

Titta gärna i helskärmsläge och kom ihåg att man gärna får kommentera, t ex här.

151216 - (re)Golf gör så att banor klättrar på rankingen.

På Golf Digests rankinglista över topp-50 i Sverige så arbetar (re)Golf tillsammans med åtta av dem. Det är extra roligt att se att Sölvesborg klättrat hela 14 steg på listan. Där har Christian Lundin bl a hjälpt till med ett nytt stuk på bunkrar. Även Forsgården och Carlskrona har gjort steg framåt. Bra jobbat av både klubbar och Christian Lundin!

151215 - Rankinglistor

Tidningen Golf Digest släpper varje år en ranking över Sveriges banor. Skövde GK hamnar i år på en 6:e plats i distriktet. Det är den lägsta placeringen, vad vi vet, sedan rankingen startade 2003.

Så här beskriver de att rankingen görs:

"De som kan golfen bäst – elitspelare, pros, arkitekter, greenkeepers – frågas ut och får tycka och tänka. Totalt cirka 150 varje år. Vårt poängsystem ligger sedan till grund för placeringarna. Kategorierna design och kondition ger högst poäng. Även estetiken, totalupplevelsen, bansträckningen och traditionen ger hög poäng. Ett extra fantastiskt klubbhus eller träningsområde kan vara en bonus."

Under en längre period har vi varit topp-3 i distriktet, de senare åren på plats 3-4 och nu alltså på en 6:e plats.

Det ska bli roligt att tack vare utvecklingsplanen återigen erbjuda Skövdes golfare en toppanläggning!

151211 - En bana för alla

Vår nya bana ska vara en bana för majoriteten av golfarna. Vi kommer att utgå från medlemmarna och se så att de får en rolig golf. Vi tittar på olika spelarkategorier och hur de spelar. 

Generellt sett så är det så att ju bättre man är desto mer stabil blir man i bollträffen och därmed även i slaglängden, även om man sprider en del i sidled. För högre handicap så är det mer en blandad bollträff som gör att slaglängden varierar mest.

Utifrån det kan t ex man utgå från att ett hinder tvärs över spelfältet påverkar höghandicapparen mer än den med lägre handicap. Arkitekten kan utifrån våra önskemål rita en bana som inte ställer till det för de med högre handicap och samtidigt är en utmaning för de med lite lägre handicap.

Golf ska vara roligt för alla!

151208 - Golfens nytta i samhället

Golfen har många positiva effekter i sitt närområde. 

Nationellt sett så bidrar golfen till BNP med 4 miljarder kronor. En klubb av vår storlek bidrar normalt sett med 4 miljoner i kommunala intäkter per år. För 12 år sen attraherade vi dubbelt så många turister till klubben mot nu. Med en uppdaterad bana är det siffror vi vet att vi kan komma tillbaka till.

Klubben bidrar med stora sociala värden. Vi har 150 juniormedlemmar. Verksamhetens mål är att skapa ambassadörer på och utanför banan. Golfen är en social aktivitet som stärker banden mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Klubben arbetar med jämställdhet och uppmuntrar kvinnor till att delta i styrelse och kommittéer. Under året har vi haft en tjejsatsning på juniorsidan.

Motionsformen innebär långa promenader med lätt belastning i förhoppningsvis gott sällskap. Man har gjort forskning på jämförbara grupper och ser att golfare lever längre och är friskare. Skövdes medlemmar beräknas spara samhället 2,2 miljoner årligen i uteblivna sjukvårdskostnader. Vi spelar bort motsvarande 1-2 ton kroppsfett varje år på Skövde GK :)

Golfen kan också vara en möjlighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi kan vara en aktivitet som är utomhus, på valfri tid och med vem man vill. Golfen är också bra på att anpassa sig efter spelarens förutsättningar.

151203 - Bildspel om övningsområdet

Nedan syns en presentation av idéskisser till en mer samlad anläggning. Övningsområdet är här flyttat upp i närheten av klubbhuset. All parkering sker uppe vid klubbhuset. På en bild syns streckat område som markerar naturskyddsområde. Vill man se mer om naturskyddet runt vår bana kan man göra det här.

Intresset från kommun är stort att skapa fler bostadsytor. Det pågår ett större planarbete för ett större område där bl a detta kommer granskas utifrån vad som är möjligt.

 

151201 - Vi pratar på P4

Vi var idag med P4 Skaraborg och pratade om utvecklingsplanerna. Intervjun börjar ca 34 minuter in i programmet.

151126 - Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De stöttar vårt projekt för att tillgänglighetsanpassa greener och backar på banan. Vi kommer även att skapa/bygga om en övningsgreen under 2016 med en hårdare yta som tål fordon eller andra stödmedel på ett bra sätt. Allmänna Arvsfonden stöttar projektet med 2,3 milj kronor.

När projektet är klart kommer vi att ha en aktiv verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Golfen kan erbjuda en fritidsaktivitet som ger god motion, är utomhus, väl anpassad till individen och i sällskap med sina vänner. 

151124 - Klubben och Sverige ökar

Vi ökar medlemsantalet i klubben för sjätte året i rad och nu står det klart att även Golfsverige hakar på. Både 2014 och 2015 så ökar antalet medlemmar i Sverige. Det gör att det finns stor potential för de anläggningar som i framtiden kan motsvara spelarnas önskemål. Härligt!

151123 - Möte med Länsstyrelse

Vi träffade Länsstyrelsen förra veckan. Vi pratade om hur vi kan förstärka möjligheterna med den vackra natur som omger banan. Vi tittade på gränsdragningar för naturreservatet och pratade om de stora naturvärden som finns på och utanför banan. Det var ett positivt möte. Det finns formella frågor som kommer bearbetas och upplevelsen är att vi tillsammans kan hitta kloka lösningar på de frågorna.

151120 - Positiv respons på utvecklingsplanen

Nyheten med utvecklingsplanen har spridit mycket glädje och optimism bland Skövdes golfare! Ursäkta språkbruket i exemplet :)

151120 - Artiklar i SLA

Informationsbroschyr: