Lokala regler

Lokala Regler 2016, Skövde Golfklubb

  

Gäller från och med 2016-04-01

 

MARKERINGAR

Vit:                                      Banans gräns                       Regel 27

Gul:                                     Vattenhinder                       Regel 26

Röd:                                    Sidovattenhinder                 Regel 26

Blå:                                     Mark under arbete (MUA)  Regel 25

Blå/Vit:                              MUA, spel förbjudet           Bilaga I, sid. 133

Orange:                               Hindrande föremål              Regel 24       

 

 

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 27)
 2. Hål 9 (södra): Staketet till vänster markerar banans gräns
 3. Hål 15 (södra): Staketet bakom green markerar banans gräns.
 4. Hål 17 (södra): Staketet till vänster markerar banans gräns.
 5. Hål 18 (södra) Staketet till vänster markerar banans gräns
 6. Hål 6 (norra): Staketet till vänster mot kalkbrottet markerar banans gräns.
 7. Hål 7 (norra): Staketet till vänster längs vägen markerar banans gräns.
 8. Hål 8 (norra): Staketet till vänster markerar banans gräns
 9. I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar.

 

2 a. VATTENHINDER (Regel 26)

Vattenhinder och sidovattenhinder är markerade med gula respektive röda pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller om oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

 

2 b. HÅL 6 VATTENHINDER MED DROPPZON (Regel 26)

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på hål 6 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret. 

Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8.

Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel - förlust av hål. Slagspel - två slags plikt

 

3 a. MARK UNDER ARBETE (MUA) (Regel 25-1)

 1. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen.
 2. Myrstackar
 3. Skador efter dräneringsarbeten, samt strängar och gropar med grus, singel, sand eller jord.
 4. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 5. Områden markerade med sluten vit linje

 

3 b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

spelfältet får boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke på annan mark än sand, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än det som täcks av denna lokala regel.
Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel - förlust av hål. Slagspel - två slags plikt

 

4 a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.

 

4 b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

 1. a) Alla grusvägar inom banan
 2. b) Alla vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita (blå) linjer
 3. c) Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt
 4. d) Bruna pinnar med vit topp markerande naturskyddsområde.

 

 1. ORGANISK DEL AV BANAN

Stengärdsgårdar är organiska delar av banan. (Regel 24-2 är ej tillämplig). Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel – förlust av hål. Slagspel – två slags plikt

 

 1. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – två slags plikt. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.