Lokala regler

Lokala Regler 2018, Skövde Golfklubb

Gäller från och med 2018-02-01

MARKERINGAR

Vit:                                                    Banans gräns                                 Regel 27

Gul:                                                   Vattenhinder                                  Regel 26

Röd:                                                  Sidovattenhinder                          Regel 26

Blå:                                                   Mark under arbete (MUA)             Regel 25

Blå/Vit:                                             MUA, spel förbjudet                       Bilaga I, sid. 133

Orange:                                            Hindrande föremål                        Regel 24             

 

 

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 27)
 2. Hål 4 Staketet till vänster mot kalkbrottet markerar banans gräns.
 3. Hål 5 Staketet till vänster längs vägen markerar banans gräns.
 4. Hål 6 Staketet till vänster markerar banans gräns
 5. I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar.

 

 1. VATTENHINDER (Regel 26)
 2. a) Vattenhinder och sidovattenhinder är markerade med gula respektive röda pinnar eller plattor.

    Där markeringen är ofullständig eller om oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen

    av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

 1. b) Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.

 

3 a. MARK UNDER ARBETE (MUA) (Regel 25-1)

 1. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen.
 2. Myrstackar
 3. Skador efter dräneringsarbeten, samt strängar och gropar med grus, singel, sand eller jord.
 4. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 5. Områden markerade med sluten vit linje

 

3 b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

På hela spelfältet får boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke på annan mark än sand, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än det som täcks av denna lokala regel.
Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel - förlust av hål. Slagspel - två slags plikt

 

4 a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.

 

4 b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

 1. a) Alla grusvägar inom banan
 2. b) Alla vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita (blå) linjer
 3. c) Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt
 4. d) Bruna pinnar med vit topp markerande naturskyddsområde.

 

 1. ORGANISK DEL AV BANAN

Stengärdsgårdar är organiska delar av banan. (Regel 24-2 är ej tillämplig). Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel – förlust av hål. Slagspel – två slags plikt

 

 1. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 1. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokala regeln: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – två slags plikt. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

 1. Modifiering av plikt för fel score på hål

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regeln 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 

Skövde GK

Regelkommittén /Leif Johansson